Valitse sivu

Miessakit ry:n Antti Alénin ja Peter Peitsalon kirjoitus kommentoi Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua miesten hyvinvoinnista.

 

Helsingin sanomien mielipidepalstalla on viimepäivinä nostettu esiin miesten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin kannalta kaksi merkittävää teemaa: väkivaltaan liittyvät kokemukset ja avun piiriin hakeutumiseen liittyvät kysymykset. Molemmat näistä ovat näyttäytyneet useiden vuosien ajan myös Miessakit ry:n eri työmuodoissa, joissa miehiä kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa ja -kriiseissä.
Tilastot kertovat osaltaan niistä haasteita, joita miehet elämänsä aikana kohtaavat. Keskeisiksi kysymyksiksi nousee sekä miesten henkilökohtaiset taidot ja mahdollisuudet ylläpitää omaa hyvinvointia että palveluntuottajien kyvyt huomioida miesten avun hakemiseen liittyviä eritystarpeita. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kummankin näkökulman huomiointia.
Opetushallituksen julkaisemassa Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa sukupuolitietoisuus nostetaan uudella tavalla keskiöön. Samaa ajattelua, jossa sukupuolten välisiä eroja tarkastellaan biologisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta, tulisi hyödyntää oppimiseen ja kasvatukseen keskittyvien instituutioiden ohella laajemmin, myös hyvinvointi- ja kriisipalveluihin. Sukupuoli vaikuttaa hyvinvointiin, ja tämän tiedostaminen on tärkeää. Loppujen lopuksihan kyse on kohderyhmän huomioisesta palvelujen tuottamisessa ja markkinoinnissa.

Työ miesten hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitsee nykyistä enemmän kokemusperäistä tietoa. Ymmärryksen kasvattaminen siitä, miten miehet esimerkiksi kokevat väkivallan uhriksi joutumisen, tähän liittyvän avun hakemisen tai minkälaisia mahdollisuuksia palveluntuottajilla on työskennellä miesten kanssa heidän kriiseissään, on tärkeää. Olennaista on tiedostaa myös se, että miesten kanssa työskentelyllä vaikutetaan myönteisesti miehen lisäksi myös läheisten, kumppanien ja lasten elämään.

 

Antti Alén, hallintopäällikkö, Miessakit ry
Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö, Miessakit ry

 

* * *

Helsingin Sanomat julkaisi aukeaman kokoisen artikkelin Miessakkien Väkivaltaa Kokeneet Miehet – hankkeesta 16.10.2016. Voit lukea jutun tästä:

”Ahdistus on leimannut koko aikuisikääni”, sanoo nuorena liki päivittäin hakattu Risto – näin miehet kohtaavat väkivaltaa Suomessa

Miesten kokema väkivalta sai aikaan myös paljon keskustelua lehden mielipidepalstalla. Nämä tekstit palstalla julkaistiin:

Pojat ovat poikia eivätkä itke – lujassa istuvat käsitykset ”oikeasta miehisyydestä” voivat estää miestä hakemasta apua(19.10.2016)

 

Tukipalveluita on tarjolla myös miehille (19.10.2016)

 

Miehenä en saanut tarvitsemaani apua – johtuisikohan se siitä, että henkilökunta koostuu naisista? (21.10.2016)