Valitse sivu

Pilotoinnin tarkoituksena on testata kehitetyn Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toimivuutta erilaisissa työyhteisöissä, eri toimialoilla ja eri kokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Pilotoinnin aikana osallistujilta kerätään kokemuksia ja palautetta ohjelman lopullista muotoilua varten.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen edellyttää yritykseltä tai organisaatiolta halua kehittää perheystävällisiä käytäntöjään. Muutostyön onnistumiseen tarvitaan yleensä sekä ylimmän johdon että esimiesten sitoutumista, koko henkilöstön näkemysten kokoamista ja onnistunutta viestintää. Jotkut muutokset perheystävällisyydessä voivat tapahtua organisaatiossa nopeastikin, joissakin aikaa ja resursseja tarvitaan enemmän.

Lue lisää: www.parassyy.fi | www.parassyy.fi/sertifikaatti/pilotoivat-tyonantajat/