Valitse sivu

Miesten kokema väkivalta on yleistä. Yli puolet suomalaisista miehistä on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa 15 vuotta täytettyään. Miehet joutuvat yleisimmin tuntemattoman tekemän väkivallan kohteeksi. Parisuhteessa naiset kokevat miehiä enemmän väkivaltaa, mutta vakavassa parisuhdeväkivallassa eroa ei ole. Kokemastaan väkivallasta miehet kertovat viranomaisille tai muille tahoille naisia harvemmin.

­Väkivaltaa kokeneille miehille ei maassamme juurikaan ole ollut tarjolla heille suunnattua keskusteluapua. Kuitenkin väkivalta aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi miehille myös psyykkisiä oireita, kuten pelkoa, vihaa, huolta ja ahdistusta. Lähisuhteissa koettu väkivalta koetaan erityisen haavoittavana.

Miessakit ry:ssä on alkanut uusi Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke, jossa tarjotaan keskusteluapua, neuvontaa ja ohjattua vertaisryhmätoimintaa väkivaltaa kadulla tai kotona kokeneille miehille. Keskusteluja käydään myös ruotsiksi ja englanniksi. Apu on luottamuksellista ja maksutonta. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa miesten kokemasta väkivallasta, jonka miehille aiheuttamista psyykkisistä seurauksista tiedetään suhteellisen vähän. Hanke toimii vuosina 2016­­–2018 Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Miesten kokemaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa saatetaan vähätellä, mikä voi estää miehiä puhumasta siitä.

­– Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeessa on ainutlaatuista se, että mies voi puhua kokemastaan toisen miehen kanssa. Jo pelkästään asian puheeksi ottaminen voi olla vapauttavaa, sillä väkivallan kohteeksi joutuminen ei oikein sovi pärjäävän ja vahvan miehen muottiin. Jos miehille tarjotaan mahdollisuutta puhua, he kyllä käyttävät tilaisuuden hyväkseen, hankekoordinaattori Tommi Sarlin sanoo.

Miessakit ry on jo kahdenkymmenen vuoden ajan pitänyt huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lisätietoja https://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/vakivaltaa_kokeneet_miehet