Valitse sivu

OECD julkistaman Education at a Glance (EAG) -raportin mukaan työttömien ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut Suomessa huolestuttavasti. Työ- tai opiskelupaikan puute lisää merkittävästi syrjäytymisriskiä. Lisäksi ne heijastuvat myös niin psyykkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin.

Huolimatta nuoriin kohdennetuista erilaisista syrjäytymiskehitystä ehkäisevistä toimenpiteistä, miesten tarpeisiin ei ole kyetty riittävästi vastaamaan. Opintojen aloittamiseen sekä työnhakuun liittyy monella varmasti syviä persoonaan ja historiaan liittyviä haasteita. Näiden ohella, monesti kyse voi kuitenkin olla arkisemmista hankaluuksista hyödyntää olemassa olevia palveluita.

Mieserityistä tukea nuorille miehille

Nuorten miesten kanssa työskentelyn haasteet näyttäytyvät myös Miessakeissa; erityisesti tämä ilmentyy siinä, etteivät nuoret miehet hakeudu kovinkaan herkästi eri toimintamuotojen piiriin. Erästä miestyön konkaria lainatakseni ”Nuoret miehet ajattelevat omistavansa puolet Euroopasta ja he käyvät jatkuvaa neuvottelua toisesta puolesta.”. Lainauksen viitekehyksessä on melkoisen ymmärrettävää, että mahdollista uraan tai opiskeluun liittyvää tuen tarvetta ei välttämättä tunnisteta, haasteiden ollessa enemmän puolikkaan Euroopan liittämisessä omaan valtapiiriin.

Toinen miehiin liittyvä perustoteamus on, että mies puhuu henkilökohtaisista asioistaan, mikäli hänelle tarjoutuu siihen sopiva tilaisuus. Nuoret miehet eivät tee tässä poikkeusta. Osin tähän perustuu Miessakit ry:n ja DIAK:n syyskuussa käynnistynyt Auta miestä mäessä -hanke, jossa tavoitteena on tukea 18-29-vuotiaita miehiä uraan ja opintoihin liittyvissä valinnoissa. Hankkeessa tullaan muun muassa rakentamaan nuorille miehille kohdennettu valmennusryhmä ura- ja opiskeluvalintojen tueksi. Ensimmäinen ryhmä pilotoidaan 2017 alussa.

Mentoreista tukea nuorille

Mentoritoimintaa on yritysmaailmassa hyödynnetty tuloksellisesti usean vuoden ajan. Perusperiaatteena mentoroinnissa on käytännön tiedon siirtäminen vanhemmalta työntekijältä nuoremmalle. Tätä samaa asetelmaa tullaan myös hyödyntämään nuorten miesten työhön ja opiskeluun liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Auta miestä mäessä -hanke järjestää sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen miestyöntekijöille kohdennetun mentorikoulutuksen. Koulutuksen myötä osallistujat saavat valmiudet toimia mentoreina uraan ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksen jälkeen käytännön mentoritoimintaa pääsee tekemään alkuvuoden nuorten miesten valmennusryhmän yhteydessä. Omien työhön ja opiskeluun liittyvien kokemusten jakaminen on paitsi mielekästä, antaa se myös nuorelle välineitä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Kyse on siis tärkeästä työstä, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia nuoren miehen hyvinvointiin.

Mikäli olet kiinnostunut kouluttautumaan mentoriksi, voit lukea lisää marraskuussa käynnistyvästä koulutuksesta osoitteessa: https://www.miessakit.fi/fi/mentorikoulutus

Teksti
Peter Peitsalo
kehittämispäällikkö
Miessakit ry / Miestyön Osaamiskeskus