Valitse sivu

Työelämässä syntyy sosiaalisia kontakteja ja mielekkyyden ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Maahanmuuttajan näkökulmasta työpaikka edesauttaa näiden lisäksi merkittävästi osallisuutta ja liittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan, kirjoittaa Vieraasta Veljeksi -hankekoordinaattori Heikki Parviainen blogissaan.

Joku muistaa kuvan pienestä, hukkuneesta pojasta Välimeren rannalla. Toinen lukee uutista pakolaisiin liittyvästä polkupyöräbisneksestä Venäjän ja Norjan rajasillalla, jota ei saa ylittää kävellen, ja hänen kasvoilleen leviää vino hymy.

Uutisointi pakolaisista voi seuraajassaan aiheuttaa ainakin surua ja riittämättömyyden tunteita. Näin voi olla, vaikka uskoisimme siihen, että omalla panoksellaan voi vaikuttaa asioihin ainakin vähän.

On ehkä hyvä muistaa, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat pieni osa Suomeen ulkomailta suuntautuvaa maahanmuuttoa. Maahanmuutosta suurin osa on muuttamista työn, paremman elämän tai puolison perässä. Suomeen on 1990-luvulta lähtien tullut paljon ihmisiä pysyvästi esimerkiksi Venäjältä, EU-alueelta, Aasiasta ja Afrikan suunnalta.

Suomi ei kuitenkaan aina näyttäydy sen paremmin pakolaisia kuin maahanmuuttajiakaan kovin halukkaasti vastaanottavana paikkana. Suurin osa ulkomaalaistaustaisista työllistyy. Monilla on toisaalta vaikeuksia saada työelämästä kiinni.

Tiedämme työn olevan tärkeää kaikille: siitä saa rahaa. Työelämässä myös syntyy sosiaalisia kontakteja ja mielekkyyden ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Maahanmuuttajan näkökulmasta työpaikka edesauttaa näiden lisäksi merkittävästi osallisuutta ja liittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Toisesta näkökulmasta työssä käyvät maahanmuuttajat saattavat edesauttaa myös suomalaisen yhteiskunnan sopeutumista maahanmuuttajiin.

Erilaiset laskelmat talouskasvusta, huoltosuhteesta ja vastaavista ilmiöistä kertovat, että Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa lisää työntekijöitä. Maahanmuutto on tästä näkökulmasta hyödyllistä laajemminkin yhteiskunnan kannalta.

Tavalliset maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen eivätkä julkisuudessa vahvasti näkyvä ryhmä, mutta hekin voivat hyötyä siitä, että joku auttaa ja tukee heitä. Vieraasta Veljeksi -hankkeeseen rekrytoidaan vapaaehtoisia mentoreita auttamaan maahanmuuttajataustaisia miehiä työ tai opiskelupaikan etsinnässä.

Hanke tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden auttaa Suomeen muuttaneita ja suomen kieltä jo osaavia maahanmuuttajia kytkeytymään paremmin suomalaiseen työelämään. Vapaaehtoistyö myös tuottaa tekijälleen samoja kokemuksia kuin palkkatyö – jos palkkaa ei lasketa.

 

Vieraasta Veljeksi -hankkeen sivut ja ilmoittautuminen mentoriohjelmaan:
https://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/vieraasta_veljeksi