Valitse sivu

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi –hankkeessa vapaaehtoiset suomalaiset miehet toimivat maahanmuuttajamiehiä työelämään ohjaavina mentoreina. Miestyössä uusi toimintatapa helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajien työllistymistä koskevassa selvityksessä vuodelta 2014 todetaan, että erityisiä toimenpiteitä tulisi kohdistaa erityisesti miesten työllisyyden parantamiseksi. Selvityksessä todetaan myös, että maahanmuuttajat hyötyvät erityisesti työnhakuun liittyvistä tuki- ja neuvontapalveluista. Vieraasta Veljeksi –hanke vastaa juuri näihin tarpeisiin.

”Maahanmuuttajilta puuttuu usein työnhaun kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja, joita toiminnalla pyritään kompensoimaan”, toteaa hankekoordinaattori Heikki Parviainen.

Vapaaehtoiset mentorit ja maahanmuuttajamiehet muodostavat hankkeessa työpareja. Suomalaista työelämää tuntevan mentorin avulla maahanmuuttajan voi olettaa työllistyvän helpommin kuin pelkästään viranomaisten tarjoamien palveluiden kautta. Samalla kotoutuminen helpottuu ja myös mentorille voi avautua uudenlainen näkymä suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin.

Työn lisäksi kielitaito on keskeinen kotoutumista edistävä tekijä. Hanke järjestää mentoritoiminnan kyljessä suomenkielisiä keskusteluryhmiä maahanmuuttaja- ja suomalaisille miehille. Sekä mentori- että kieliryhmät käynnistyvät syksyllä 2016.

Vieraasta Veljeksi –hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Miessakit ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vieraasta Veljeksi –hanke on mukana Maailma kylässä –festivaaleilla Open Finland –teltassa. Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

Lataa tiedote pdf – muodossa.

Lue lisää Vieraasta Veljeksi – hankkeesta.

Lisätietoja:

Heikki Parviainen
hankekoordinaattori
044 751 1338