Valitse sivu

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin. Ilmoittautuminen 25.4.2016 mennessä.

Isätyön ohjaaja –koulutus | Lahti 2.-3.5.2016  

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Isätyön ohjaaja -koulutuksessa keskitytään isien ja tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät-Hämeessä.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin.

Aika ja paikka

2.-.3.5.2016. Miessakit ry, Lahti, Vapaudenkatu 15 C 56, 15140 Lahti.

Koulutuksen hinta

200,00€ / 150,00€ (Miessakit ry:n jäsenet). Sisältää kahvit.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 25.4.2016 mennessä.

Timo Tikka
isätyöntekijä, työnohjaaja
Isyyden Tueksi / Miessakit ry
050 511 3360
timo.tikka@miessakit.fi

 

Ilmo Saneri
isätyöntekijä, työnohjaaja
Isyyden Tueksi / Miessakit ry
050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi