Valitse sivu

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut raportin mieskysymyksistä tasa-arvopolitiikassa. Työryhmä toivoo raporttinsa vauhdittavan keskustelua mieskuvan monipuolistamiseksi ja miesnäkökulman nostamiseksi esiin tasa-arvopolitiikassa entistä vahvemmin.

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Työryhmän loppuraportti

Työryhmä toivoo raporttinsa vauhdittavan keskustelua mieskuvan monipuolistamiseksi ja miesnäkökulman nostamiseksi esiin tasa-arvopolitiikassa entistä vahvemmin.

Työryhmän nimeämiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa, että miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi ja tasa-arvopolitiikan yhteiseksi politiikaksi, tasa-arvoa edistävät poliittiset toimenpiteet myös miesten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tilan luominen miesten moninaisuudelle.

Lue lisää raportista Sosiaali- ja tereveysministeriön sivuilta.