Valitse sivu

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin.

Isätyön ohjaaja –koulutus | Lahti 10.-11.10.2014

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät – Hämeessä.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikku-lapsiaikanakin.

Aika ja paikka

10.-11.10.2014. Miessakit ry, Lahti, Vapaudenkatu 15 C 56, 15140 Lahti.

Koulutuksen hinta

200,00€ / 150,00€ (Miessakit ry:n jäsenet). Sisältää kahvit.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Timo Tikka
isätyöntekijä, työnohjaaja
Isyyden Tueksi / Miessakit ry
050 511 3360
timo.tikka@miessakit.fi

Ilmo Saneri
Isätyöntekijä, työnohjaaja
Isyyden Tueksi / Miessakit ry
050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi

ESITE JA OHJELMA [PDF]

Ohjelma

Perjantai 10.10.2014

10.00 Tutustuminen, Esittely, päivien tavoitteet

10.30 Isäerityisosaaminen, isyyden historia

12.00 Lounastauko

13.00 Oma lapsuuteni perhe – Kotoa saadut isyyden ja äitiyden mallit / Pienryhmätyöskentely

14.00 Kahvi

14.30 Kokemukset ennen lapsen syntymää

15.30 Päivän arviointia / Etätehtävän anto seuraavaa päivää varten

16.00 Päivä päättyy

Lauantai 11.10.2014

9.00 Edellisen päivän tehtävä / Kokemukset lapsen syntymän jälkeen

12.00 Lounastauko

13.00 Hollolan mallin taustat ja kokemukset

14.00 Yhteenveto päivistä / Palautekeskustelu

15.00 Päivä päättyy