Valitse sivu

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi kirjoitti Kansalaisopistojen liiton jäsentiedotteessa miten miehiä saisi enemmän mukaan kansalais- ja työväenopistojen kursseille.

Kansalais- ja työväenopistojen kurssitarjonnasta löytyy valtavasti miehiä kiinnostavaa ja miehille kohdennettua toimintaa. Monet ovat kuitenkin huolissaan; onko tarjonnassa sittenkin jotakin vikaa, kun suurempi osa kurssilaisista on nykyään naisia, ja ero näyttäisi kasvavan? Ei, kyse ei ole tarjonnasta sinänsä, vaan siitä, miten ja kuka tarjoilee.

Opistojen toiminta vahvistaa siihen osallistuvien henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Siksi on hieno asia, että toiminta kiinnostaa naisia, ja samalla on mielekästä etsiä keinoja miesten aktiivisen osallistumisen lisäämiseksi. Vaikka opistojen toimintaan osallistuu jo nyt paljon miehiä, tämä loppupeleissä hyvin matalakynnyksinen mahdollisuus oman elämän rikastuttajana jää kuitenkin suurimmalta osalta miehistä hyödyntämättä. Onkin selvitettävä, mikä liikuttaa miehen mieltä.

Hyvin miestapaista on, että oppimishalu konkretisoituu vasta, kun jokin tarve on kirjaimellisesti edessä. Opistojen tarjonta löytyy, jos excelin käytön osaamistaso vaikeuttaa ratkaisevasti töiden tekemistä, tai jos se oma vene on vihdoin rannassa, ja pitäisi päästä merta edemmäs, mutta pitäisi osata myös navigoida. Konkreettinen, selkeä vastaus konkreettiseen tarpeeseen – se saa miehet liikkeelle.

Kun halutaan herättää miesten kiinnostus ennen edellä mainittua konkretiaa – ja myös epäkonkreettisiin asioihin –, on kaksi keinoa ylitse muiden. Parhaiten toimii se, että toimintaan osallistunut mies puhuu miehet mukaan; miehet ovat kaikessa yksilöllisyydessään laumasieluja. Toinen hyväksi havaittu keino on se, että miehet itse rakentavat toiminnasta heille sopivaa, heitä kiinnostavaa.

Tietyt, raadollisemmatkin tosiasiat on jaksettava kohdata. Osan miehistä keskuudessa tuntuu melko sitkaassa olevan käsitys, että opistojen kurssit on valtavirtaisesti suunnattu naisille. Lisäksi osalla on melko vanhakantainen kuva toimintasisällöistä. Edellä mainitut miehet, jotka edustavat yllättävän suurta osaa sukupuolesta, eivät kovin helpolla edes kursiivisesti tutustu opistojen tarjontaan. Viestinnän kehittäminen onkin yksi osa-alue miesten osallistumista tavoiteltaessa.

Pitkäjänteisyyden, kokemusasiantuntijuuden ja vertaisesimerkin kautta miesten kiinnostus ja opistojen tarjonta saadaan yhä vahvemmin kohtaamaan.

(Lisätietoja Miessakit ry:n ja sen hiljattain perustaman Miessakkiopiston toiminnasta osoitteesta www.miessakit.fi)