Valitse sivu

Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Karelia-ammattikorkeakoulusta. Keräämme opinnäytetyötämme varten eronneiden isien kokemuksia siitä, millaista yhteistyö päiväkodin henkilökunnan kanssa on ja millaista yhteistyön toivotaan olevan. Kokemusten näkyväksi tekeminen antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle valmiuksia eronneiden isien kohtaamiseen.

Oletko eronnut isä ja sinulla on lapsia päivähoidossa?

Millaisia kokemuksia Sinulla on yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa?

Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Karelia-ammattikorkeakoulusta. Keräämme opinnäytetyötämme varten eronneiden isien kokemuksia siitä, millaista yhteistyö päiväkodin henkilökunnan kanssa on ja millaista yhteistyön toivotaan olevan. Kokemusten näkyväksi tekeminen antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle valmiuksia eronneiden isien kohtaamiseen.

Kertomus voi olla vapaamuotoinen, eikä sen pituutta ole rajattu. Lyhyetkin kertomukset ovat tutkimuksemme kannalta merkityksellisiä. Lähetä kertomuksesi alla oleviin sähköpostiosoitteisiin joko nimettömänä tai nimimerkillä. Käsittelemme kaikki kertomukset luottamuksellisesti ja anonyymisti, jolloin yksittäistä kirjoittajaa ei voida tunnistaa. Kertomuksia käytetään ainoastaan opinnäytetyössämme ja tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyömme valmistumisen jälkeen.

Kirjoitelmassasi voit kertoa muun muassa:

  • Kuinka kauan avo- tai avioerosta on kulunut aikaa?
  • Onko sinulla yhteishuoltajuus lapsen äidin kanssa vai oletko yksinhuoltaja?
  • Minkä ikäisiä lapsia sinulla on?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on yhteistyöstä päiväkodin henkilökunnan kanssa?
    • Kuvaile kohtaamistilanteita päiväkodin henkilökunnan kanssa esim. haku- ja vientitilanteissa.
    • Miten tieto lapsen päivähoitoon liittyvistä asioista saavuttaa sinut? (esim. lapseen liittyvät asiat, päiväkodin tapahtumat, VASU-keskustelut jne.)
  • Mitä odotat / toivot yhteistyöltä päiväkodin henkilökunnan kanssa?

 

Juuri Sinun kertomuksellasi on merkitystä!

Lähetä kertomuksesi meille 25.5.2014 mennessä. Kiitos jo etukäteen!

 

Sonja Nousiainen

Sonja.M.Nousiainen@edu.karelia.fi

Moona Kananen

Moona-Liisa.Kananen@edu.karelia.fi