Valitse sivu

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi peräänkuuluttaa blogissaan pitkäjänteiseen, sukupuolisensitiiviseen maahanmuuttajatyöhön panostamista.

Ajassa eläminen on joskus haasteellista, puhumattakaan edellä aikaansa elämisestä. Maahanmuuttajuus on yksi aikamme merkittävimmistä ilmiöistä, vaikkakin se meillä määrällisesti on vielä moniin muihin verrattuna lapsen kengissään. Kantaväestön kohtaama uusi ja outo ihminen saapuu omasta näkökulmastaan uuteen ja outoon yhteiskuntaan. Ja tutustuu hänkin uusiin ja outoihin ihmisiin. Voidaksemme toimia yhdessä ja tukea toisiamme, meidän tulee kotoutua toisiimme. Ja, parasta kotoutumista ja epäilyksiä hälventävää toimintaa on se, että kohtaamme toisiamme fyysisesti, toimimme yhdessä. Edellä aikaansa elämistä onkin ymmärtää, että vierastamiseen liittyvää ennakkoluuloisuutta ei hälvennetä sormia napsauttamalla tai syyllistämällä. Tarvitaan pitkäjänteistä, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä rakentamista.

Yksi tärkeä osa maahanmuuttotyötä onkin sukupuolierityinen vertaistoiminta. Sosiokulttuurisista taustoista huolimatta meitä miehiä yhdistää juuri mieheys. Kun monista eri maista lähtöisin olevat miehet istuvat keskenään alas, ei tarvita pitkää jäänsärkemisriittiä, kun jo huomaa tietynlaisen veljeyden ja yhteisymmärryksen valtaavan tilaa. Kaikkein selkeimmin sen huomaa huumorista – siitä positiivisesta pilkkeestä silmäkulmassa, joka tuikkii samoissa kohdin. Sitä yhteisyyttä ei tarvitse yrittää selittää, sen tuntee. Tämän tärkeän alkusiteen kautta vastaavaa vertaisuutta pääsee kokemaan myös sosiaalisen elämän haasteista tai karikoista puhuttaessa.

Ja kuten me hyvin tiedämme, keskeisin osa yhteiskuntamme hyvinvoinnista huolehtimisessa on sen perustekijöistä, ihmisistä huolehtiminen. Hyvinvoiva luo ja levittää hyvinvointia. Ihminen tarvitsee riittävää kokemusta omasta merkityksellisyydestään. Meillä siihen liittyy vahva työnteon eetos, ja onkin mielekästä tukea maahanmuuttajien sosiaalista verkostoitumista, jotta hekin voivat toteuttaa haluaan olla osa suomalaisen yhteiskunnan rakentamista. Onnistuakseen tällainen tukitoiminta – ja yhteiskasvu – edellyttää keskenään ristiriitaistenkin näkemysten kuuntelemista. Jos esimerkiksi maahanmuuttokriittisyys tuomitaan sellaisenaan ja jätetään rakentamisen ulkopuolelle, yhteiskunta kokonaisuudessaan kärsii.

Tulevaisuuden hyvinvointiin tuleekin satsata juuri nyt, kun maahanmuuttajuuden normaalit haasteet ovat meillä vielä hallittavissa. Pienistä puroista se kokonaisuus kasvaa, eikä meillä ole varaa olla hyödyntämättä sukupuolierityisen vertaisuuden potentiaalia. On olemassa selkeitä naiserityisiä maahanmuuttajuuteen liittyviä kysymyksiä, joita varten on tärkeätä kehittää juuri naisia tukevaa toimintaa. Meidän miesten osalta tilanne on sama; tarvitsemme mieserityistä maahanmuuttotyötä. Meille keskeisimmät teemat liittyvät normaalien kotoutumishaasteiden ja kriisiauttamisen lisäksi veljeysarvostuksen löytämiseen.  

Yhteiskuntamme ei voi loputtomiin kasvattaa taloudellisia sosiaalivastuitaan. Meidän tulee huolehtia kaikkien maatamme kannattelevien sosiaalisista tukiverkostoista. Yhdessä. Ennaltaehkäisy on aikaansa edellä olemista.