Valitse sivu

"Isyys on kuin hento verso…": isätoiminta suomalaisissa järjestöissä ja isyyden muuttuminen järjestötyöntekijöiden kokemuksissa – gradu luettavissa.

Pro Gradu-tutkielmaa varten haastateltiin isätyöntekijöitä neljästä eri järjestöstä, joista Miessakit ry oli yksi.

Tutkielma luettavissa: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42217