Valitse sivu

Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan keskus järjestää miestyön täydennyskoulutuksen yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa.

Miesten kohtaaminen hyvinvointipalvelujen asiakkaina 4,0 h

Kohderyhmä Miesten ja perheiden kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö
Sisältö Koulutuksessa perehdytään mieheyteen ja maskuliinisuuteen sekä siihen, miten nämä vaikuttavat miesten avun hakemiseen. Lisäksi tarkastellaan miesten hyvinvointipalveluiden asiakkuuden keskeisiä kysymyksiä.
Lopuksi syvennytään miestyön käytänteisiin,joilla on mahdollista tukea miesten ja heidän lähiverkostojen hyvinvointia.
Ilmoittautumisaika 17.04.2013 11:00 – 20.09.2013 23:55
Koulutusaika 04.10.2013 09:00 – 13:00
Toteuttamispaikka Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Tikkarinne 9, E-talo, auditorio 237
Kouluttajat Peter Peitsalo, kehittämispäällikkö, työnohjaaja (STOry),johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE)
Lisätiedot Koulutus on osa Miestyön opintokokonaisuutta (1op). Muut koulutusosiot ovat 25.10. ja 22.11.
Osallistuminen yksittäisiin koulutuspäiviin on mahdollista.
Ilmoittautuminen kaikkiin päiviin erikseen.
Lisätietoja antaa Heli Koponen, 050-310 9148, heli.koponen@karelia.fi
Opetuskieli suomi
Toteutustavat lähiopetus
Hinta 50,00 EUR
Esite

 

Isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi ja miesten eroauttaminen 8,0 h

Kohderyhmä Miesten ja perheiden kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö
Sisältö ISYYS KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI
– Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaoloa heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen. Koulutuksen aikana tarkastellaan
* isän ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen
* isyyden tukeminen vertaisryhmissä, isyysvalmennus
perhevalmennuksen osana
* isyys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel-
mässä
MIESTEN EROAUTTAMINEN
– Koulutuksen aikana tarkastellaan miehille suunnattujen eroauttamismuotojen toimivuutta ja hyötyjä miesten kokemuksiin peilaten sekä luodaan katsaus miesten aseman muutokseen erotilanteissa. Lisäksi perehdytään miehen tapoihin kahdata ja selvitä erotilanteessa ja siihen, minkälainen tuki ja apu auttavat parhaiten miestä selviämään.
Ilmoittautumisaika 17.04.2013 12:00 – 11.10.2013 23:55
Koulutusaika 25.10.2013 08:00 – 16:00
Toteuttamispaikka Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Tikkarinne9, E-talo auditorio 237
Kouluttajat Timo Tikka, isätyöntekijä, työnohjaaja
Ilmo Saneri, isätyöntekijä, työnohjaaja
Jouni Linnakoski, vastaava erotyöntekijä
Kari Vilkko, YTM, erotyöntekijä
Lisätiedot Koulutuspäivä on osa Miestyön opintokokonaisuutta (1op).
Muut koulutusosiot ovat 4.10. ja 22.11.
Osallistuminen yksittäisiin koulutuspäiviin on mahdollista.
Ilmoittautuminen kaikkiin päiviin erikseen.
Lisätietoja antaa Heli Koponen, 050-310 9148, heli.koponen@karelia.fi
Opetuskieli suomi
Toteutustavat lähiopetus
Hinta 100,00 EUR
Esite

 

Miessukupuolen kohtaaminen maahanmuuttajatyössä ja miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö 8,0 h

Kohderyhmä Miesten ja perheiden kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö
Sisältö MIESSUKUPUOLEN KOHTAAMINEN MAAHANMUUTTAJATYÖSSÄ
– Koulutuksessa tarkastellaan miehen sukupuoli- ja perheroolien muuttumista maahanmuuton prosessissa sekä sitä,
millä tavoin ihmisten käsitykset asiakkaan sukupuolesta näkyvät maahanmuuttajatyössä.Kuinka viranomaisen käsitykset maahanmuuttajan kulttuurista, perheestä ja sukupuolirooleista vaikuttavat asiointitilanteissa onnistumiseen?Päivässä perehdytään myös Vieraasta Veljeksi -projektin ryhmä- ja tukihenkilötyöhön ja siinä havaittuihin haasteisiin ja hyviin käytäntöihin.
MIESTEN KANSSA TEHTÄVÄ VÄKIVALTATYÖ
– Koulutuksessa keskitytään miesten kanssa tehtävän väkivaltatyön tuloksiin sekä auttamiseen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin.Lisäksi tarkastellaan miten väkivalta ilmentyy läheisissä suhteissa ja minkälaisia tekijöitä väkivaltailmiöön miestyön näkökulmasta liittyy.
Ilmoittautumisaika 17.04.2013 15:30 – 08.11.2013 23:55
Koulutusaika 22.11.2013 08:00 – 16:00
Toteuttamispaikka Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Tikkarinne 9, E-talo auditorio 237
Kouluttajat Heikki Kerkkänen, vastaava projektityöntekijä, YTM
Kimmo Saastamoinen, projektityöntekijä
Pekka Jolkkonen, psykoterapeutti et
Panu Varjonen, VTM, prykoterapeutti yet
Lisätiedot Koulutuspäivä on osa Miestyön opintokokonaisuutta (1op).
Muut koulutusosiot ovat 4.10. ja 22.11.
Osallistuminen yksittäisiin koulutuspäiviin on mahdollista.
Ilmoittautuminen kaikkiin päiviin erikseen.
Lisätietoja antaa Heli Koponen, 050-310 9148, heli.koponen@karelia.fi
Opetuskieli suomi
Toteutustavat lähiopetus
Hinta 100,00 EUR
Esite