Valitse sivu

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveiden, alle kouluikäisten lasten isien toivoa, sitä ylläpitäviä ja vahvistavia tekijöitä isien oman kokemuksen näkökulmasta.

Tutkimusesite:

HYVÄ ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN ISÄ

Isien toivon tutkimus on tärkeää ja tietoa isien toivosta tarvitaan, koska se on merkittävä tekijä isien terveyden edistämisessä ja hoitotyössä. Isien toivon sisällöstä ja sitä vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä tarvitaan tietoa, jotta isiä voidaan auttaa mm. vanhemmuuden haasteissa, varhaisen vuorovaikutuksen pulmissa, parisuhdeongelmissa ja heidän tarpeitaan osataan huomioida paremmin mm. neuvolapalveluissa ja muissa terveyspalveluissa. Terveiden, alle kouluikäisten lasten isien toivosta, sen ylläpitämisestä tai vahvistamisesta ei ole kansallista tai kansainvälistä hoitotieteellistä tutkittua tietoa.

Toivon, että Sinä alle kouluikäisen lapsen isä rohkaistut osallistumaan tutkimukseeni, jonka tarkoituksena on kuvata terveiden, alle kouluikäisten lasten isien toivoa, sitä ylläpitäviä ja vahvistavia tekijöitä isien oman kokemuksen näkökulmasta. Voit osallistua tutkimukseeni ottamalla minuun yhteyttä sähköpostilla ja voimme sopia haastattelusta tai voit kirjoittaa minulle aiheeseen liittyen kirjeen ja lähettää sen sähköpostilla.

Haastattelen kaikki haastatteluun haluavat henkilöt itse. Haastattelut ovat keskustelunomaisia tilanteita, joissa sinä voit tuoda esille omat kokemuksesi ja näkemyksesi toivosta juuri sellaisena kuin se sinulle näyttäytyy. Tutkimukseni kannalta kaikki kokemuksesi ja näkemyksesi toivosta ovat tärkeitä, eikä aiheesta olemassa ole väärää tai huonoa tietoa. Nauhoitan haastattelut sinun suostumuksellasi ja tarvittaessa voimme sopia uudesta haastattelutilanteesta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisesi missä vaiheessa tahansa. Mikäli perut osallistumisesi haastattelun jälkeen, poistan sinua koskevat tiedot tutkimusaineistostani. Nimesi tulee ainoastaan minun tietooni, eikä sitä luovuteta kenenkään ulkopuolisen tietoon. Nimeäsi ei mainita tutkimusaineiston yhteydessä esimerkiksi haastattelunauhalla tai puhtaaksikirjoitetussa haastattelussa. Analysoin itse tutkimusaineiston ja hävitän sen tutkimuksen valmistuttua vuoden 2013 lopussa. Käytän haastatteluissa saamiani tietoja tutkimusraportissa niin, että ketään yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa raportista.

Osallistumisesi tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta millään tavalla niihin palveluihin, joita saat siitä organisaatiosta, josta olet tämän tutkimusesitteen saanut. Tutkimuksen toteutuksesta on sovittu yhdessä Miessakit ry:n kanssa.

Mikäli haluat osallistua tutkimukseeni, voittaa ottaa yhteyttä minuun niin voimme sopia haastatteluajasta tai -paikasta. Löydät yhteystietoni tämän esitteen alareunasta. Annan erittäin mielelläni myös lisätietoja tutkimuksestani, mikäli haluat niitä ennen kuin teet päätöksen mahdollisesta osallistumisestasi.

 

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Sanna Nieminen
Kätilö, terveydenhoitaja
Terveystieteen kandidaatti
Terveystieteen maisteri-opiskelija
Pro Gradu –tutkielma
Tampereen yliopisto
Terveystieteen yksikkö, hoitotiede
sanna.h.nieminen@uta.fi
 

Ohjaajat:

Jari Kylmä
Päivi Åstedt-Kurki
FT, Professori (ma)
THT, Professori
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto
Terveystieteiden yksikkö,
Terveystieteiden yksikkö,
Hoitotiede
Hoitotiede
p. (03) 355 111 (vaihde)
p. (03) 355 111 (vaihde)