Valitse sivu

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Isätyön ohjaaja -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, joita on kokeiltu Päijät-Hämeessä.

Koulutuksesta saatavat hyödyt

Koulutus antaa tietoa ja ymmärrystä tämän päivän isyydestä sekä tähän liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi koulutus lisää valmiuksia kohdata ja tukea isiä niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Koulutus on ilmainen.

Koulutuksen aika ja paikka

18.–19.1.2013 | Joensuu (täynnä)

18.–19.4.2013 | Oulu

26.–27.4.2013 | Miessakit ry Tampere,  Puutarhakatu 16 B, 33210 Tampere

13.–14.9.2013 | Turku

Lisätietoja ja ilmoittatumiset:

Timo Tikka
Isätyöntekijä, työnohjaaja

Isyyden Tueksi – hanke
Vesijärvenkatu 20 B 23
15140 Lahti

GSM 040 511 3360

timo.tikka@miessakit.fi

www.miessakit.fi