Valitse sivu

Uudenmaan Martat | Kokataan yhdessä -kurssi isille ja pojille Helsingissä!

Martat Lapinlahdenkatu 3 A, 2. krs, Helsinki, Suomi

Uudenmaan Martat tarjoavat maksuttoman isien ja poikien yhteisen ruokakurssisarjan lokakuussa. Kurssi toteutetaan kolmen kerran kurssisarjana Uudenmaan Marttojen opetuskeittiöillä (Lapinlahdenkatu 3 A 2 krs.) klo 16-19. Kurssin teemoina ovat kasvisruoka, lisää kalaruokaa arkeen sekä viimeisellä kerralla herkutellaan texmex-henkeen. Mukaan otetaan enintään 5 paria (aikuinen+ kouluikäinen lapsi 8-12v.) Tietoa kurssista Kurssilla kokkaillaan yhdessä jokaisen päivän teeman mukaisesti, […]

Miestyön tulevaisuus! | 18. Miesten Viikko

Kahdeksastoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuun 7.-13. päivä. Vuoden 2022 teema on Miesten parissa tehtävä työ ja sen tulevaisuus. Miesten henkinen ja fyysinen hyvinvointi heijastuu perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Niinpä miesten parissa tehtävän työn yleiset hyödyt ovat merkittäviä, koska juuri miehet edustavat epäsuhtaisen suurta osaa vaikkapa sosiaalityön asiakkaista. Miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin […]

Lahti | EETU- tukihenkilökoulutus eromiehille 26.11.2022

Miessakit ry | Lahti Aleksanterinkatu 30, Lahti, Suomi

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa. EETU-tukihenkilökoulutukset on suunnattu omasta eroprosessistaan tasapainotilan saavuttaneille miehille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita vapaaehtoisesta auttamistyöstä. Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta, kriisiauttaminen sekä tukeminen videovälitteisesti. Osallistujille ilmaiset koulutukset sisältävät kolme jaksoa, joista […]

Väkivaltaa Kokeneet Miehet | Aamukahvitilaisuus

Miessakit ry, Helsinki Annankatu 16 B 28, Helsinki, Suomi

Onko huoltolain uudistamisella saatu välineitä vaikeiden huoltoriitojen käsittelyyn? Lapsen huollosta ja tapaamisesta annetun lain (lapsenhuoltolaki) muutokset astuvat voimaan joulukuussa 2019. Lain uudistuksella täsmennettiin huoltajien velvollisuutta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vuoroasuminen kirjattiin lakiin ja lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Kuinka vieraannuttamiseen on puututtu, ja miten lasten […]

Isätyön ohjaaja -koulutus

Miessakit ry | Lahti Aleksanterinkatu 30, Lahti, Suomi

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/ tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointi osaamiseen ammatillisesta näkökulmasta.

EETU-koulutus | Helsinki

Miessakit ry, Helsinki Annankatu 16 B 28, Helsinki, Suomi

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin.  Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla tukena vanhemmuuteen liittyvissä sopimusneuvotteluissa. Koulutus sisältää kaksi jaksoa, joista lähityöskentelyä on yhtenä lauantaina ja videoyhteydellä kaksi koulutusiltaa. Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta, kriisiauttaminen sekä tukeminen videovälitteisesti. […]

Miestoimijoiden verkosto: Incel – globaalin ilmiön tunnistaminen ja kohtaaminen 2023

Eurooppasali Malminkatu 16, Helsinki, Suomi

Tapahtuma on Miestoimijoiden verkoston järjestämä seminaari, jossa käsitellään inceliä ilmiönä sekä tarkastellaan, kuinka ilmiötä voisi tunnistaa, kohdata ja käsitellä. Alustava ohjelma: 10:00-10:10 Avauspuheenvuoro 10:10-10:40 Tutkija Matias Nurminen 10:40-11:30 Keskustelu incelin näkymisestä arjessa: Miika Saksi (Miesplus), Miro Olsoni (Jäbät ja Tunteet) ja myöhemmin selviävä vieras 11:30-12:15 Omakustanteinen lounas 12:15-13:45 Miestoimijoiden verkoston jäsenten lyhyet puheenvuorot incelin tunnistamiseen, […]

HYVÄT MIEHET -kampanja 2023

HYVÄT MIEHET -KAMPANJA KOKOAA JA PALKITSEE MIESTEN HYVIÄ TEKOJA Miessakit ry toteuttaa 1.-31.10.2023 HYVÄT MIEHET -kampanjan. Tavoitteena on nostaa esille ja arvostaa miesten hyvyyttä ja hyviä tekoja. Suomalaiset ovat yhdessä rakentaneet sen hyvinvointiyhteiskunnan, jossa saamme elää. Keskeisenä rakennusaineena on toiminut hyvä tahto, joka on meistä kaikista löytyvä ihmisyyden perusarvo. Hyvä tahto johtaa hyviin tekoihin. Nämä […]

Isätyön ohjaaja -koulutus | Lahti

Miessakit ry | Lahti Aleksanterinkatu 30, Lahti, Suomi

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen. Isätyön ohjaaja -koulutuksessa keskitytään isien/ tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja […]

Yksinäinen mies | 19. Miesten Viikko 6.–12.11.2023

Yhdeksästoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa. Vuoden 2023 teema on Yksinäinen mies.

Miesten Viikko on vuosittainen teemaviikko, jolloin järjestetään miesten hyvinvointia tukevaa toimintaa ja tapahtumia sekä nostetaan esiin miehiä koskevia yhteiskunnallisia teemoja.

Miesten Viikon seminaari: Lapset, nuoret ja ero

Vimma Aurakatu 16, Turku, Suomi

Lapset, nuoret ja ero Miesten Viikon seminaari 9.11.2023 Vimma, nuorten taide- ja toimintatalo, Aurakatu 16, Turku, www.turku.fi/vimma Miesten Viikon kunniaksi kutsumme Teidät kuulemaan, miltä ero näyttää lapsen ja nuoren näkökulmasta sekä mitä haasteita vanhempien ero voi tuoda lapsen ja nuoren elämään. Samalla Miessakit ry esittäytyy kertoen sen toiminnasta, tuloksellisuudesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Ohjelma 12.30 Kahvitarjoilu […]

Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU) | Tampere

Miessakit ry Tampere Puutarhakatu 16 B (6.krs), Tampere, Suomi

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin.  Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla tukena vanhemmuuteen liittyvissä sopimusneuvotteluissa. Koulutus sisältää kaksi jaksoa, joista lähityöskentelyä on yhtenä lauantaina ja videoyhteydellä kaksi koulutusiltaa. Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta, kriisiauttaminen sekä tukeminen videovälitteisesti. […]