Valitse sivu

MASI-hanke

MASI-hanke on päättynyt

  • MASI-opas on ladattavissa nettisivuilta ja tilattavissa painettuna julkaisuna. Lisätietoja teoksesta.
  • MASI-kurssi miehille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä löytyy Hyväkysymys.fi-nettisivuilta.
  • Tukinetin alustalla toimivan MASI-keskustelupalstan toiminta jatkuu. Lisätietoja Tukinetin sivuilla.
  • Lisätietoja: Miessakkien toimisto | masi@miessakit.fi | 09 612 6620

Apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä.

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

MASI on suunnattu niille isille, jotka kokevat toimintakykynsä ja jaksamisensa olevan kovilla. Työskentelyn tavoitteena on jäsentää omaa tilannetta ja antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin asiakkaan omista lähtökohdista.

Asiakkaaksi hakeutuva mies voi kokea avuntarvetta joko omaan tai omaisen tilanteeseen. Masennusoireiden tunnistaminen itsessään ja niistä puhuminen voi olla hankalaa, masennusdiagnoosia ei edellytetä olevan. Asiakkaan oma kokemus hyvinvoinnistaan riittää, vaikka toimintakyky arjessa ei olisikaan madaltunut. MASI:n kautta voidaan myös auttaa avun hakemisessa paikkakunnan muista palveluista.

Masin asiakkaana voivat olla biologiset-, kasvatti- ja adoptioisät mukaan lukien uusperheiden isät.

Palvelu on maksuton ja saatavilla suomeksi sekä englanniksi.

Puhelin- ja sähköpostineuvonta

Puhelin- ja sähköpostineuvonta on miehille suunnattu valtakunnallinen palvelu, jonka kautta on mahdollisuus saada apua ja tietoa masennuksesta, sen oireista ja itsehoitomenetelmistä. Puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 9-12.

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamisissa miehen on mahdollista käydä läpi omaan tai perheen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Yksilötapaamisia toteutetaan Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä. Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä joko puhelimitse, verkkosivujen yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta. Lisätietoja tapaamisista.

Ohjatut vertaisryhmät

Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät antavat mahdollisuuden oman tilanteen käsittelyyn ja oman ymmärryksen lisääntymiseen. Ryhmät kokoontuvat Tampereella, Lahdessa ja Helsingissä. Vertaisryhmiin hakeudutaan olemalla yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Lisätietoja vertaisryhmistä.

Verkkoauttaminen

MASI-keskustelupalsta

Tukinet.net -verkkopalveluun avattu isien keskustelupalsta mahdollistaa miesten keskinäisen ajatusten vaihdon, sisältää isien omia kirjoituksia, työntekijöiden kommentteja sekä hyödyllistä tietoa isyydestä ja masennusoireista.

Siirry Tukinetin keskustelupalstalle tästä!

MASI-verkkokurssi

Verkkokurssi Hyväkysymys.fi -verkkopalvelussa sisältää teksti- ja videomuodossa hyödyllistä tietoa isyydestä, masennusoireista ja puheeksi ottamisesta sekä itsenäisiä pohdintatehtäviä.

Siirry verkkokurssiin tästä!

MASI-chat

Masi-chatissa voit keskustella toisen isän kanssa tilanteestasi luottamuksellisesti ja anonyymisti. Vastaajana toimii Miessakit ry:n Masi-hankkeen kouluttamat vapaaehtoiset. Vapaaehtoisten kanssa käyty keskustelu antaa uusia näkökulmia ja kokemuksen siitä että et ole yksin.

MASI-chat päivystää syyskaudella keskiviikkoisin klo 20.00-22.00.

Chat löytyy Tukinetistä tästä!

MASI-opas

MASI-opas käsittelee isien pikkulapsivaiheeseen ajoittuvia masennusoireita. Julkaisu sisältää tietoa, joka helpottaa isäksi tulemiseen liittyvien muutosten kohtaamisessa, sekä näkökulmia keskusteluun isyydestä, masennusoireista, vanhemmuudesta ja parisuhteesta lasten ollessa pieniä. Opas on suunnattu avuksi isyyden alkumetreillä miehille itselleen, heidän läheisille sekä isien kanssa työtä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Lisätietoja MASI-oppaasta.

Tiedonkeruu ja jakaminen

Hanke lisää tietoisuutta miehille tyypillisistä masennusoireista sekä avun ja tuen eri muodoista ja vaikutuksista.

Yhteystiedot

masi@miessakit.fi