Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä | Mäntsälä

17.1.2023 alkaen klo 18. Ensimmäinen kerta tiistaina, muut tapaamiset maanantaisin.

Ohjattu vertaisryhmä isille masennusoireiden kohtaamiseen.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Kenelle
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka
Ryhmä kokoontuu 17.1.2023 alkaen klo 18.00-20.00.
Tapaamisten päivämäärät ovat ti 17.1. | ma 23.1. | ma 30.1. | ma 13.2. | ma 20.2. | ma 6.3. | ma 20.3.
Kokoontumiset järjestetään osoitteessa Keskuskatu 11, 04600 Mäntsälä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 9.1. 2023 mennessä.
Timo Naapuri | timo.naapuri(at)evl.fi | 040 74 33 262

Ryhmään osallistuminen on maksutonta.