Mies Suomessa, Suomi miehessä

Anna palautetta luentosarjasta!

Pääjärjestäjä: Vieraasta Veljeksi -projekti, Miessakit ry.

Aika: 5.11.2008-11.2.2009. Keskiviikkoisin klo 18-20.

Paikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, Sali 2 (B212), Helsinki
http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/keskusta/u40/ls2.htm

Yhteistyökumppanit:
Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
http://www.etmu.fi
Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto
http://www.valt.helsinki.fi/sosio/

Miehet ovat kaikkialla keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita, mutta miehen roolit ja heihin kohdistuvat odotukset vaihtelevat paljon. Maahanmuuttajamiehiin yhdistetään herkästi mielikuvat joustamattomuudesta, takapajuisuudesta ja miessukupuolen valta-asemasta. Miehen toiminnan taustalla ei ole kuitenkaan yhtä ainoaa uskontoon, kulttuuriin tai sukupuolirooliin liittyvää juurisyytä.

Luentosarjalla tarkastellaan miessukupuoleen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä monitieteisesti ja myös käytännönläheisesti. Eri asiantuntijat tarkastelevat erityisesti Suomessa asuvien maahanmuuttajamiesten tilannetta mm. työmarkkinoiden, yhdistystoiminnan, palvelujärjestelmän, uskonnon, kielen, sekä väkivallan ja rikollisuuden näkökulmista.

Luennoille on vapaa pääsy. Kyseessä on studia generalia-tyyppinen luentosarja kaikille monikulttuurisuuden ja mieheyden suhteesta kiinnostuneille, mutta se antaa myös erityistietoa alaa opiskeleville. Opiskelijat voivat saada luennoista korvaavuuksia opintoihinsa laitosten kanssa sopimallaan tavalla.

Ohjelma pdf-muodossa | Juliste pdf-muodossa

5.11.2008 Maahanmuutto ja sukupuoli: mikä on maahanmuuttajamiehen paikka?
Tuomas Martikainen, Suomen Akatemian tutkijatohtori, FT, Åbo Akademi, uskontotiede
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

12.11.2008 Maahanmuuttajamies mediassa
Karin Creutz, VTK, projektitutkija, Helsingin yliopisto, CEREN
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

19.11.2008 Suomalaisten miesten siirtolaisuus
Teppo Sintonen, YTT ja KTT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

26.11.2008 Miehen roolien muutokset ja perhe siirtolaisuudessa
Merja Anis, VTT, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lahcen Abahassine, ohjaaja, Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

3.12.2008 Muslimimiehet diasporassa
Marko Juntunen, FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, kulttuuriantropologia
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

10.12.2008 Maahanmuuttajien yhdistykset, kulttuuri-identiteetti ja sukupuoli
Miikka Pyykkönen, YTT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Burhan Hamdon, toiminnanjohtaja, Hakunilan kansainvälinen yhdistys
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

17.12.2008 Työmarkkinat, maahanmuuttajuus ja sukupuoli
Annika Forsander, VTT ja FM, maahanmuuttoasioiden johtaja, Helsingin kaupunki
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

14.1.2009 Maahanmuuttajamiehet suomen kielen oppijoina ja luojina
Liisa Raevaara, FT, tutkija, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Mohammed Moallin, LH, merkonomi, monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto
Katso Liisa Raevaaran luento YouTubessa
Katso Mohammed Moallin luento Youtubessa
Lue tiivistelmä Raevaaran luennosta pdf
Lue tiivistelmä Moallin luennosta pdf

21.1.2009 Maahanmuuttajamies, rikollisuus ja ennaltaehkäisy
Juhani Iivari, VTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Stakes
Mukhtar Abib, sosiaaliohjaaja, Helsingin kaupunki, sosiaaliviraston nuorisoyksikkö
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä Iivarin luennosta pdf

28.1.2009 Mitä fundamentalismi tarkoittaa?
Kimmo Ketola, FT, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä luennosta pdf

4.2.2009 Mitä kunniaväkivalta on?
Suvi Keskinen, YTT, vs. yliassistentti, Tampereen yliopisto, naistutkimuksen laitos
Rebwar Karimi, kouluttaja-konsultti, Mannerheimin lastensuojeluliiton Amoral.mll.fi-hanke
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä Keskisen luennosta pdf
Lue tiivistelmä Karimin luennosta pdf

11.2.2009 Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet?
Juha Sihvola, FT, professori, johtaja, tutkijakollegium, Helsingin yliopisto
Katso luento YouTubessa 
Lue tiivistelmä Sihvolan luennosta pdf