Valitse sivu

Miestyön koulutusohjelma 2024–2025

Miessakit ry, Helsinki Annankatu 16 B 28, Helsinki, Suomi

Miestyön koulutusohjelma on Miessakkien vuosina 2024–2025 järjestämä koulutuskokonaisuus, joka muodostuu kymmenestä koulutuspäivästä. Koulutusohjelman tarkoitus on tutustuttaa osallistujat mieserityiseen työotteeseen, käydä esimerkkien kautta läpi miesten auttamisen erityispiirteitä, sekä antaa osallistujille välineitä miehiä löytävien ja heitä laadukkaasti kohtaavien palveluiden rakentamiseen. Opintojen sisältö ja aikataulu Opintopäivissä käydään läpi miestyöhön liittyviä teemoja. Koulutukset järjestetään Helsingissä Miessakit ry:n luentosalissa, osoitteessa […]