28.10.2014

Blogi 5/2014: STM:n miestyöryhmä onnistui tehtävässään

(Kirjoittaja: Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry) Tasa-arvoasioista vastaava ministeri nimitti pari vuotta sitten työryhmän pohtimaan mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa viikko sitten todeten, että raportti on käytettävissä seuraava hallitusohjelmaa laadittaessa.

Yhteiskuntamme – ja siksi samalla miesten – hyvinvoinnin kannalta loppuraportti on voittopuolisesti hyvä. Kun peilaa sisältöä yhteiskunnallisen tasa-arvotyön pitkäaikaisiin päälinjauksiin, on merkittävää, että nyt poikien ja miesten keskeisimmät sosiaaliset haasteet halutaan nostaa myös tasa-arvopolitiikan keskiöön. Tämä tahtotila läpileikkaa koko raportin.

Työryhmän ehdotukset ovat suurimmalta osin sellaisia, joiden todella toivoisi johtavan konkretiaan. Näitä ovat mm. isyyden tukemiseen ja erokriiseistä selviytymiseen liittyvät kirjaukset. Ilahduttavaa on myös se, että sosiaali- ja terveyspalveluja esitetään kehitettäväksi ajanmukaisiksi nostamalla mieserityinen osaaminen ammatilliseksi laatutekijäksi. Tästä huolehtimisen tuleekin olla eräänlainen kantatoimi kaikkeen, mitä raportissa ehdotetaan.

Raportissa nostetaan esille myös sellaisia teemoja, jotka lähtökohtaisesti ovat hyvin tärkeitä, mutta joihin liitetyt perustelut tai toimenpide-ehdotukset vielä ontuvat. Tällaisia ovat mm. poikien tukemiseen, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, sekä työelämän haasteisiin liittyvät kokonaisuudet. Koska asiat kuitenkin nostetaan tärkeinä esille, on odotettavissa, että pidemmällä aikavälillä löytyy tarvittava yhteisymmärrys siitäkin, mistä näissä haasteissa itse asiassa on kysymys.

Raportissa on myös osattu paikoin olla kiitettävän rohkeita. Esimerkiksi erokriiseihin liittyvästä vieraantumisongelmasta puhutaan nimenomaan tässä muodossa. Vieraantumisen sisälle mahtuu myös tahaton tai tahallinen vieraannuttaminen, mutta kuten yhteiskunnallisessa työssä ylipäätään, olennaisinta tulee olla syiden, ei syyllisten etsiminen. Päätavoite on osattava ja uskallettava tuoda näkyväksi ja siten ohjaavaksi.

Kaikkea ei voi olettaakaan saatavan kerralla kuntoon. Kahdessa kokonaisuudessa raportti jää vielä hieman arasti polkemaan paikalleen. Tasa-arvotyön ydintarkoituksen pitäisi olla itsessään tasa-arvoinen. Eli tasa-arvolain tarkoituspykälä tulisi muuttaa sellaiseksi, ettei sukupuolia ensisijaisteta toisiinsa nähden. Tämä ohjaisi nykyistä selkeämmin myös virkamiestyötä lähtökohdiltaan tasa-arvoiseksi. Tähän ei työryhmä vielä uskaltanut lähteä, koska kollektiivinen tasa-arvohaavamme märkii vielä. Lisäksi tämäkään työryhmä ei lähtenyt pohtimaan sitä, miten tasa-arvoisuus määritellään, eli miten voidaan mitata tai todeta, että jossakin kontekstissa tasa-arvo on saavutettu. Tämä ongelma liittyy siihen tasa-arvotyön perisyntiin, että hyvinvointia tärkeämpää on rahan ja vallan tasajako. Näiden kahden haasteen kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä päämäärättömästi kipuilemaan. Aika parantaa haavat. Monessa mukana olleena tiedän, että hyvää – ja siksi samaa päämäärää – kaikki osapuolet tarkoittavat ja tavoittelevat.

Kun nyt eteenpäin katsotaan, on tärkeätä, että työryhmän onnistunutta työtä hyödynnetään yhteisvoimin. Kuten sanottua, lopputulos on yleistavoitteeltaan kohdallaan ja tärkeä. Työryhmä antoi namupassin - nyt tarvitaan viimeistelijöitä!

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry

STM:n työryhmän loppuraportti kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1894193


Lähettäjä
Webmaster
28.10.2014
Viimeksi muokattu
23.08.2016
Joo. Mites tuloksia sitten valvotaan ja synnytetään? Voihan tuosta jotain kehitystäkin kai syntyä, mutta kyllä varovaisuus vaikkapa lasten vieraannuttamisen ja väkivaltakysymysten (miehiin naisten kohdistaman erilaisen väkivallan) tiimoilta hämmästyttävät. Ellei taustoja ja tarkoitusperiä tietäisi.
Lähettäjä
Vieras
01.11.2014
Niin näitähän on nyt "pohdittu" viimeiset 15 vuotta. Vähän siltä jo näyttää että tämä vuosia kestänyt meditaatioon verrattavissa oleva "pohtiminen" on jonkinlainen jarrutusoperaatio. Sama jarrutusoperaatio kuin tämä jatkuva "naisen euro":sta puhuminen. Ilmeisesti siellä harjoitetaan Zen-Buddhalaisuutta, eikä ymmärretä sen vastuun päälle mitä tiettyihin yhteiskunnan virkoihin kuuluu.

Eikö siellä jo valot näytä punaista nyt kun Suomi on ajautumassa lamaan ja meiltä tulee liukuhihnalta yhteiskuntakelvottomia miehiä? Kunnia haetaan sitten vaikka äärijärjestöjen kautta. Kuten tiedetään, miesten tasa-arvosta ja ilmiöön liittyvistä ongelmista ei tiedetä juurikaan mitään, koska miesnäkökulma jätetään järjestelmällisesti tutkimatta. Miten vastuullista tuo on?!

Jos syntyy yhteiskuntakelvottomia miehiä, niin voi myös kysyä miten yhteiskuntakelvollisia on sellaiset virkanaiset/miehet jotka tarkoituksella lakaisee yhteiskuntavastuulliset toiminnat maton alle, jonkun "feminismin" tai "profeminismin" vuoksi.

Mitä helkkaria tuollainen yksisilmäinen ideologinen porukka edes tekee näissä YHTEISkuntavastuullisissa instituutioissa, ei heillä kuulu olla mitään hegemoniaa siellä. He voivat ainakin katsoa peiliin, mitä tulee ilmiöön "Perussuomalaiset" ja mistäs sitä tietää mihin ilmiö vielä johtaakaan. Todella surkeata.
Lähettäjä
Michael
02.11.2014
Mitäs muuten jos Miessakit kehtaisivatkin vaatia jotain niin naisvihamielistä kuin miesten tasa-arvon tutkimisen ideologisesti puhtaalta pöydältä? Ei mitään perinteistä väkivaltaa, itsetuhoisuutta, alkoholismia, raiskauksia, insestiä, ym. - mitä näissä piireissä tykätään suorastaan fetissinä harrastaa - vaan muitakin lähtökohtia, eikä pelkästään isyyteen liittyen.

Kyllä me kaikki snaijataan että tuo isyyskin on ihan loppuun kahmittu temppu, ja liittyy sekin naisnäkökulmaan.

Koska me ei tiedetä miesten sukupuolittuneista ongelmista juurikaan mitään, niin Miessakkien ja muitten "pohtiminen" näyttää kieltämättä aika hupaisalta.

Tässä on tosiaan sukupuolitutkimuksellla ollut yhteiskunnallinen vastuukin, ehkäistä ääri-ilmiöiden syntyminen, mutta te tunarit menitte möhlimään sen ideologialla.
Lähettäjä
Michael
06.11.2014
Kiitos Miessakille positiivisesta ja rakentavasta suhtautumisesta miesten tasa-arvoasioihin. Harmittavan vaikea löytää miesten tasa-arvoasioista kiinnostunutta tahoa, jonka pääasiallinen viesti ei ole toksinen antifeminismi.
Lähettäjä
Vieras
01.01.2015
KUNNON MIES, TIEDÄ TIES, JOSKUS SELKÄ HIES!
Mielenkiintoista lukea vastauksia, joissa heijastuu vajaaymmärrystä miesasian merkityksessä. Todellisuus on tänä päivänä se, että Naiset eivät halua olla ja asua yhdessä fiksujen miesten kanssa, jotka ovat valmiita keskustelemaan asioista myös syvällisesti, jakamaan asioita ja tekoja kuin lasten ohjaamista kasvuun, auttamaan ja valmiutta antaa ja ottaa vastaan rakkautta. Vanhat miesmallit ovat aikansa eläneet, jotka eivät täytä jäykkyydellään ja puhumattomuudellaan kun käskyttämisellä ja huutamisella niitä odotusarvoja, joita tarvitaan harmooniseen ja onnistuneeseen parisuhteeseen. Tosi mies on sellainen Äijä, joka on luja ja empaattinen kuin linjakas ja päämäärätietoinen yhteistyökumppani naisen kanssa. Oletko sinä sitä!
Lähettäjä
Kari Mikko (K.M.) Pietikäinen
23.08.2016