Valitse sivu

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Toiminnan tarkoituksena on laajentaa osallistujien ammatillisia verkostoja, tutustua eri alojen ammattilaisiin ja tukea maahanmuuttajamiesten työllistymistä heidän osaamistaan vastaaville aloille. Osallistujat muodostavat toiminnassa puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin ammatillisen yhteensopivuuden perusteella. Mukaan tulevilta toivotaan ammatillista- tai yliopistotutkintoa.

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta aloitettiin vuonna 2016 ja tähän mennessä sen toiminnassa on ollut mukana 170 miestä. Yli 70% mukana olleista on löytänyt työtä tai opiskelupaikan mentorin avulla.

Miten mukaan?

Voit hakea aktoriksi, jos koet tarvitsevasi henkilökohtaista tukea suomalaiseen työelämään tai koulutukseen liittyvissä asioissa. Mentorilta toivotaan työkokemusta ja kiinnostusta toimintaan maahanmuuttajien kanssa. Mukaan hakevilta toivotaan yliopisto- tai ammatillista tutkintoa.

Vuoden 2024 aikataulut

Tampereen ryhmän hakuaika on 18.3.–1.4.

Hae mukaan tästä linkistä!

Helsingin ryhmä aloittaa 26.3. Syksyn ryhmän hakuaika on 2.–16.9.2024

Aktori-mentori -työpari

Parityöskentelyn tarkoituksena on tarjota

1) maahanmuuttajamiehille henkilökohtaista tukea ja näkemyksiä suomalaiseen työelämään, opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä kysymyksissä ja

2) mentorille mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä, jossa voi hyödyntää omaa osaamistaan ja työelämäkokemustaan.

Lisätietoa mentoroinnista!

Aktorin ja mentorin muodostama työpari määrittelee yhdessä ne asiat, joihin työskentelyssä keskitytään. Työparit pyritään muodostamaan hakulomakkeiden tietojen pohjalta niin, että parin molemmilla osapuolilla on samankaltaista koulutustaustaa ja/tai työhistoriaa. Mentorointiprosessi on kestoltaan noin puolen vuoden mittainen.

Katso Vieraasta Veljeksi -mentoritoimintaan osallistuneiden haastattelu Ylen aamu-tv:ssä!

Ryhmätapaamiset

Ryhmätyöskentelyssä keskustellaan toiminnasta ja vaihdetaan kokemuksia. Ryhmä tapaa 3-4 kertaa. Lisätietoa mukaan tuleville sähköpostitse/puhelimitse. Erityisesti alku- ja lopputapaamisiin osallistuminen on erittäin suotavaa.

Mentoritoiminta on mahdollisuus – se voi auttaa paitsi maahanmuuttajaa työllistymään, myös tarjota mentorille uudenlaisen näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Ja se voi tarjota molemmille uuden ystävän.

Yhteystiedot

Heikki Parviainen (Helsinki)
koordinaattori
044 751 1338