Auta miestä mäessä -hanke (2016-2019)

Auta Miestä Mäessä oli Diak:n ja Miessakit ry:n 2016-2019 toteutettu ESR-rahoitteinen hanke. Pääasiallisena kohderyhmänä olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan nuoret miehet, joilla ei ollut koulutus- tai työpaikkaa. Hankkeessa mallinnettiin nuorille 18-29 -vuotiaille miehille suunnattuja miessensitiivisiä koulutus- ja uraneuvonnan valmennusmenetelmiä Diakoniaammattikorkeakoulun, Miessakit ry:n ja Ohjaamoiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Päävastuu toteutuksesta oli Diakonia-ammattikorkeakoululla. Hankkeen päätavoite oli miessensitiivisten koulutus- … Jatka artikkelin Auta miestä mäessä -hanke (2016-2019) lukemista