Valitse sivu

Miestyön koulutusohjelma

Alla tietoa ohjelman sisällöistä. Seuraa ilmoittelua seuraavan koulutuskokonaisuuden alkamisajankohdasta yhdistyksen kanavissa.

Koulutus antaa valmiudet tunnistaa miehille tyypilliset ongelmat, kohdata miesasiakas ja auttaa häntä huomioiden miesten erityispiirteet ja tarpeet. Koulutuspäivien aikana saat sekä teoreettista että käytännön työstä kerättyä tietoa miesten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä eri elämäntilanteissa ja -kriiseissä.

Koulutus koostuu kahdeksasta lähijaksosta. Näiden lisäksi koulutukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä, jota voit integroida oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen.

Koulutuksen lähijaksot (klo 9.30-16 / pvä)

1. Miesnäkökulma hyvinvointiin ja sen edistämiseen

Sukupuoli sekä kokemus miehenä olemisesta vaikuttavat osaltaan siihen, miten hyvinvointi muodostuu ja miten sitä ylläpidetään. Koulutusprosessin käynnistämisen lisäksi päivän aikana syvennytään miesten hyvinvointiin ja avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

2. Kulttuurin ja sukupuolen merkitys miesten kanssa tehtävässä työssä

Koulutuspäivässä tarkastellaan kulttuurin merkitystä miesten kanssa tehtävässä työssä. Kulttuurinäkökulmaan syvennytään erityisesti maahanmuuttajamiesten kanssa tehdyn työn kautta.

3. Isätyö eri elämäntilanteiden tukena

Isätyö ja isyyden huomiointi vaikuttavat myönteisesti miesten ja perheiden hyvinvointiin. Päivän teemoja ovat isyyden vahvistaminen, isätyön merkitys eri elämäntilanteissa sekä isyyteen liittyvien kriisien kanssa työskentely. Erityisenä näkökulmana päivässä ovat avioeron ja masennusoireilun vaikutukset isyyteen ja isien hyvinvointiin.

4. Väkivaltaa kokeneiden miesten auttaminen

Päivän aikana syvennytään miesten kokemaan väkivaltaan ilmiönä sekä väkivallan seurauksiin ja avun hakemisen kysymyksiin. Koulutuspäivässä käydään myös läpi väkivaltaa kokeneiden miesten auttamista sekä henkilökohtaisten tapaamisten että vertaisryhmien keinoin.

5. Työskentely väkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa

Päivän aikana syvennytään väkivaltailmiöön sekä tutkimustiedon että käytännöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkastelun kohteena ovat yleiset syyt väkivallan käyttöön ja kuinka väkivaltaongelman kanssa voidaan työskennellä sekä yksilö- että ryhmätyön keinoin.

6. Miesten eroauttaminen ja erokriisin mieserityisyys

Parisuhteen päättyminen sekä sen vaikutukset isyyteen ovat merkittävä riski miehen hyvinvoinnille. Koulutuspäivässä keskitytään miesten erokriisin erityiskysymyksiin sekä eroauttamiseen yksilö- ja vertaistoiminnan keinoin.

7. Miesryhmätoiminta hyvinvoinnin edistämisessä

Miesten keskinäiselle vertaisuudelle perustuvia ryhmiä on toteutettu menestyksekkääksi Miessakit ry:n eri toiminnoissa. Päivän aikana syvennytään miesryhmätoiminnan perusteisiin sekä sen käytännön sovelluksiin muun muassa ero, isä- ja väkivaltatyössä.

8. Miesten hyvinvoinnin edistäminen osana perustyötä

Viimeisen koulutuspäivän aikana tarkastellaan miesten asiakkuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tähän liittyviä haasteita. Päivän aikana koulutettavat esittelevät myös itsenäisen työskentelynsä tuloksia ja pohditaan miesnäkökulman integroimista eri yksiköiden perustyöhön.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille miehiä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuspaikka

Miessakit ry; Annankatu 16 B 28, Helsinki

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Miessakit ry:n asiantuntijat.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 950,00€. Koulutus on mahdollista maksaa myös 2-4 erässä.