Valitse sivu

Koulutukset

Miestyön Osaamiskeskus järjestää sekä hyvinvointialojen ammattilaisille että yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa miestyö, miesten asiakkuus hyvinvointipalveluissa, isyys, eroauttaminen, väkivalta/aggressiivisuus sekä miesten vertaisryhmätoiminta. Koulutusten tarkoituksena on paitsi tarjota konkreettisia keinoja miesten kanssa työskentelyyn, myös lisätä osallistujien tietämystä miehistä, heidän hyvinvointialojen asiakkuuksiin liittyvistä teemoista sekä miestyön integroinnin mahdollisuuksista eri organisaatioiden perustehtäviin.

Koulutusten pohjalla on vankka käytännönlähtöinen kokemus miesten kanssa työskentelystä; Miessakit ry on työskennellyt miesten hyvinvoinnin edistämiseksi vuodesta 1995 lähtien. Viimeisen kahden vuoden aikana Miessakit ry:n perustama Miestyön Osaamiskeskus on toteuttanut useita erilaista koulutus- ja seminaaripäiviä, joihin osallistui yhteensä yli tuhat henkilöä. keskimääräinen arvosana eri koulutuksista asteikolla 1-5 on ollut 4,2, mikä kertoo osallistujien olevan erittäin tyytyväisiä niin koulutusten sisältöön kuin niiden toteutukseenkin.

Tilauskoulutukset

Miestyön Osaamiskeskukselta on mahdollista tilata erilaisia mies- ja isätyöhön kohdentuvia koulutuksia. Laajan koulutustarjonnan puitteissa on mahdollista toteuttaa tilaajan kulloisenkin tarpeen mukaisia koulutuksia, joiden kesto vaihtelee 45 minuutin luennosta aina 7 koulutuspäivän mittaisiin prosessikoulutuksiin. Keräämiemme palautteiden mukaan erityisiä vahvuuksiamme ovat 
• asiantuntevat kouluttajat, 
• kattavat ja laadukkaat luentomateriaalit sekä 
• hinnoittelun maltillisuus.

Esimerkkejä valmiista koulutuspaketeista
• Isätyö neuvolassa -koulutus
• Miehet hyvinvointipalveluiden ammattilaisina
• Miehet ja aggressiivisuus
• Mies- ja isäerityinen osaaminen

Yksittäiset luennot

Miestyön Osaamiskeskuksen kautta on mahdollista tilata myös yksittäisiä luentoja, jotka käsittelevät poikia miehiä ja isiä sekä heidän kanssaan tehtävää työtä. Ohessa on listattu muutamia teemoja esimerkkeinä toteutetuista luennoista.
• Erilaiset mieheydet ja niiden huomioiminen miehen kohtaamisessa
• Isäerityinen osaaminen ja isyyden historia
• Mieheys 2000-luvulla
• Miesidentiteetin erityiskysymyksiä
• Miehen ainokaisuus yhteisödynaamisena ilmiönä
• Mieskuva hyvinvointipalveluiden organisaatiokulttuureissa
• Mies, mieheys ja avun hakeminen
• Miestyön kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia
• Mistä mieserityisyydessä on kyse?
• Sukupuolierityisen poikatyön haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätietoja
Joonas Kekkonen
kehittämis- ja koulutuspäällikkö
044 751 1331
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi

Miessakit ry / Miestyön Osaamiskeskus
Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki