Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä | Tampere

Tiistaisin 26.9.–7.11.2023 klo 17.00–19.00.

Isä, haluatko keskustella elämäntilanteestasi?

Ohjatuissa MASI-ryhmissä keskustellaan mm. omasta hyvinvoinnista, eri sukupolvien vaikutuksista omaan isyyteen, mielialasta ja mielenterveydestä, parisuhteesta ja perheestä sekä voimavaroista, jotka auttavat elämässä jaksamaan.

Ryhmä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella luottamuksellisessa ympäristössä vanhemmuudesta tavalla, joka ei yleensä toteudu isien lähisuhteissa. Ryhmään osallistuminen tuo uusia näkökulmia, jäsentää elämää ja tuo toivoa tulevaisuuteen suhtautumiseen.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja ymmärryksen lisääntymisen esimerkiksi masennusoireiden vaikutuksista isyyteen.

  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”On tuonut uusia näkökulmia ongelmiin sekä ideoita oman jaksamisen parantamiseen ja seurantaan.”
  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  •  ”Pystyin rinnastamaan moniin eri tilanteisiin tai muiden tapahtumiin itseni ja pystyin itse niistä löytämään keinoja ratkaista monia asioita parisuhteessa ja muutenkin perhe arjessa.”

Kenelle

Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka

Tiistaisin 26.9.–7.11.2023 klo 17.00–19.00.
Tapaamiset Miessakit ry:n toimistolla, os. Puutarhakatu 16 B, 6. krs, 33210 Tampere.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Henri Hyttinen | henri.hyttinen(at)miessakit.fi | 044 765 8007

Ryhmäläiset haastatellaan. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.