Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä IV | Lahti

Tiistaisin 4.10 – 15.11. 2022 klo 18.00–20.00.
Ohjattu vertaisryhmä isille masennusoireiden kohtaamiseen.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Kenelle:
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka:
Ryhmä kokoontuu tiistaisin 4.10. – 15.11. 2022 klo 18.00–20.00.
Kokoontumiset järjestetään Miessakit ry:n toimistolla osoitteessa Aleksanterinkatu 30, 15110 Lahti.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Ilmo Saneri
ilmo.saneri(at)miessakit.fi | 050 511 3361

Ilmoittaudu 29.9. 2022 mennessä.

Ryhmäläiset haastatellaan. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.