Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä III | Tampere

Tiistaisin 30.8. – 11.10. 2022 klo 17.00 – 19.00.

Ohjattu vertaisryhmä isille masennusoireiden kohtaamiseen.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksamisensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Kenelle:
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka:
Kokoontumiset tiistaisin 30.8.–11.10. klo 17.00–19.00.
Tapaamiset Miessakit ry:n toimistolla, os. Puutarhakatu 16 B, 6. krs, 33210 Tampere.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Henri Hyttinen
henri.hyttinen(at)miessakit.fi | 044 765 8007

Ryhmäläiset haastatellaan. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.