Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä | Verkkoryhmä

Isä, haluatko keskustella elämäntilanteestasi?

Ohjatuissa MASI-ryhmissä keskustellaan mm. omasta hyvinvoinnista, eri sukupolvien vaikutuksista omaan isyyteen, mielialasta ja mielenterveydestä, parisuhteesta ja perheestä sekä voimavaroista, jotka auttavat elämässä jaksamaan.

Ryhmä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella luottamuksellisessa ympäristössä vanhemmuudesta tavalla, joka ei yleensä toteudu isien lähisuhteissa. Ryhmään osallistuminen tuo uusia näkökulmia, jäsentää elämää ja tuo toivoa tulevaisuuteen suhtautumiseen.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja ymmärryksen lisääntymisen esimerkiksi masennusoireiden vaikutuksista isyyteen.

  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”On tuonut uusia näkökulmia ongelmiin sekä ideoita oman jaksamisen parantamiseen ja seurantaan.”
  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  •  ”Pystyin rinnastamaan moniin eri tilanteisiin tai muiden tapahtumiin itseni ja pystyin itse niistä löytämään keinoja ratkaista monia asioita parisuhteessa ja muutenkin perhe arjessa.”

Kenelle

Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 4.10.–15.11. klo 17–19.
Tapaamiset etänä Teams-sovelluksen kautta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Jussi Pekkola | jussi.pekkola(at)miessakit.fi | 044 751 1345

Ryhmäläiset haastatellaan. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.