Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä | Helsinki

Tiistaisin 7.3.-2.5.2023 klo 16.30-19.30

Ohjattu vertaisryhmä isille masennusoireiden kohtaamiseen.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksamisensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Kenelle
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka
Tiistaisin 7.3.-2.5.2023 klo 16.30-19.30
Tapaamiset Miessakit ry:n toimistolla, os. Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Jussi Pekkola | jussi.pekkola(at)miessakit.fi | 044 751 1345

Ryhmäläiset haastatellaan. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.