Valitse sivu

MASI-vertaisryhmä | Helsinki

Torstaisin 30.3.-4.5.2023 klo 16.30-19.30

Isä, haluatko keskustella elämäntilanteestasi?

Ohjatuissa MASI-ryhmissä keskustellaan mm. omasta hyvinvoinnista, eri sukupolvien vaikutuksista omaan isyyteen, mielialasta ja mielenterveydestä, parisuhteesta ja perheestä sekä voimavaroista, jotka auttavat elämässä jaksamaan.

Ryhmä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella luottamuksellisessa ympäristössä vanhemmuudesta tavalla, joka ei yleensä toteudu isien lähisuhteissa. Ryhmään osallistuminen tuo uusia näkökulmia, jäsentää elämää ja tuo toivoa tulevaisuuteen suhtautumiseen.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja ymmärryksen lisääntymisen esimerkiksi masennusoireiden vaikutuksista isyyteen.

  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”On tuonut uusia näkökulmia ongelmiin sekä ideoita oman jaksamisen parantamiseen ja seurantaan.”
  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta.”
  •  ”Pystyin rinnastamaan moniin eri tilanteisiin tai muiden tapahtumiin itseni ja pystyin itse niistä löytämään keinoja ratkaista monia asioita parisuhteessa ja muutenkin perhe arjessa.”

Kenelle
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka
Torstaisin 30.3.-4.5.2023 klo 16.30-19.30
Tapaamiset Miessakit ry:n toimistolla, os. Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Jussi Pekkola | jussi.pekkola(at)miessakit.fi | 044 751 1345

Ryhmäläiset haastatellaan. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.