Valitse sivu

Tampere | MASI-ryhmä

Apua isille masennusoireiden kohtaamiseen

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin.”
  • ”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa.”
  • ”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta. ”
  • ”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

Kenelle:
Isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka:
Ryhmä kokoontuu 22.1.-4.3.2020 keskiviikkoisin klo 17.00-19.00, osoitteessa Salhojankatu 42 (2. krs) 33500 Tampere. Tapaamiskertoja on seitsemän.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Ryhmäläiset haastatellaan. Toiminta on maksutonta.
044 751 1349 / Henri Hyttinen,
masi-hanke@miessakit.fi

Masi-hanke, Miessakit ry
Salhojankatu 42, 2. krs (Artteli),
33500 Tampere