Valitse sivu

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon

Miessakit ry on mukana associated partnerina Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon -hankkeessa. Hankkeen muut toimijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Hankkeen tavoitteina on saada entistä useampi isä käyttämään perhevapaata ja jakamaan lastenhoitoa äitien kanssa, lisätä tietoisuutta isien perhevapaan mahdollisuuksista sekä edistää myönteisiä asenteita ja käytäntöjä isien vapaidenkäyttöä kohtaan.

Hankkeen toteutus

Tutkimus

THL tutkii isien perhevapaiden käytön esteitä tavoitteena saada tietoa myös niiltä isiltä, jotka eivät käytä mitään perhevapaita. THL tekee väestörekisteristä poimituille isille kyselyn perhevapaiden käytöstä ja syistä olla käyttämättä vapaita sekä haastattelee isiä ja esimiehiä työpaikoilla.

Kehittämistyö työpaikoilla

Työterveyslaitos kehittää työpaikoilla käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamisen tukemiseksi ja isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi.

Tiedotuskampanja

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö toteuttaa yhdessä Miessakit ry:n kanssa tiedotuskampanjan isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi.

Hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot

Hanketta rahoittaa EU-komission Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelma.

Hankkeen seurantaryhmässä ovat mukana Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Kansaneläkelaitos (Kela), Kuntatyönantajat (KT), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) ja Valtion työmarkkinalaitos.

Hankkeesta lisää

THL: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/isa-hoitaa

TTL: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/isa_hoitaa/sivut/default.aspx