Valitse sivu

Koulutustoiminta

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa miestyö, miesten asiakkuus hyvinvointipalveluissa, isyys, eroauttaminen, väkivalta/aggressiivisuus sekä miesten vertaisryhmätoiminta. Koulutusten tarkoituksena on paitsi tarjota konkreettisia keinoja miesten kanssa työskentelyyn, myös lisätä osallistujien tietämystä miehistä, heidän hyvinvointialojen asiakkuuksiin liittyvistä teemoista sekä miestyön integroinnin mahdollisuuksista eri organisaatioiden perustehtäviin.

Koulutusten pohjalla on vankka käytännönlähtöinen kokemus miesten kanssa työskentelystä; Miessakit ry on työskennellyt miesten hyvinvoinnin edistämiseksi vuodesta 1995 lähtien.

Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa Miestyön Osaamiskeskus yhdessä yksiköiden kanssa.

Miessakkien koulutustilaisuudet

  • Toiminnan Miehet -hanke järjestää koulutustilaisuuden vertaismiestoiminnasta lauantaina 29.8.2020 Helsingissä. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyksien välityksellä. Tilaisuus on tarkoitettu vertaisryhmien vetäjille, ryhmänvetäjiksi haluaville ja aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan! Lue lisää päivän sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan Toiminnan Miesten sivuilta.
  • Kevätkaudelle kaavailtu Isätyön ohjaaja -koulutus siirretään syksyksi eikä järjestetä siis huhtikuussa Lahdessa. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
  • Isän näköinen -hanke järjestää syksyllä isien hyvinvointiin paneutuvia seminaareja ympäri Suomea. Jokaiseen näistä voi osallistua myös etänä omalta laitteelta. Seminaarit on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia. Lisätietoa nettisivuilta: http://www.xn--isnnkinen-w2ac1t.fi/seminaarit 13.9.2019 Oulu […]
  • Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen. Isätyö -koulutuksessa […]
  • Isän näköinen | Parisuhde isyyden näkökulmasta -seminaari Helsingissä 19.9. Isän näköinen -hanke järjestää Mitä kuuluu, isä? -seminaarin Helsingissä. Päivän teemana on Parisuhde isyyden näkökulmasta. Aiheen yleisen käsittelyn lisäksi paneudutaan erityisasemissa olevien isien haasteisiin, luvassa puheenvuorot nuorten isien (Silmu) ja kahden […]
  • Isän näköinen järjestää syksyllä isäseminaarien sarjan hankkeen eri paikkakunnilla Oulussa, Helsingissä ja Kuopiossa. Alueseminaarit ovat puolen päivän mittaisia ja pureutuvat ajankohtaisiin hankkeen aikana nousseisiin kysymyksiin isien kohtaamisesta ja huomioimisesta eri palveluissa. Tervetuloa mukaan! Osaan seminaareista toivotaan ilmoittautumista. Ilmoittautumislinkit lisätään hankkeen […]
  • Tampereella tarjolla osallistujille ilmainen EETU-koulutus marraskuussa! Tampere | Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU) Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla mukana vanhemmuuteen liittyvissä […]
  • Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/ tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin. Tarkastelemme isyyttä koko isyyden elämänkaari huomioiden. Koulutuksessa käydään läpi Hollolan mallia ja isätyön hyviä käytänteitä, […]

Lista kaikista koulutustilaisuuksista, seminaareista ja luennoista löytyy tästä linkistä.