Valitse sivu

Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU), OULU

Miehet jäävät erotilanteessa usein aivan yksin. Itse eron kokenut, tehtäväänsä koulutettu vertaistukihenkilö tukee eromiehen jaksamista, kuuntelee ja neuvoo käytännön asioissa. Tarvittaessa tukihenkilö voi olla mukana vanhemmuuteen liittyvissä sopimusneuvotteluissa.

Koulutus sisältää kaksi 6 tunnin jaksoa, jotka pidetään kahtena lauantaina kahden viikon välein. Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: mies ja ero, erotukeminen, tukihenkilötoiminta ja kriisiauttaminen. Oppimismenetelminä ovat luennot, tilanneharjoitukset, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät ja oppimispäiväkirja.

Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan.

Hyödyt osallistujalle Koulutuksen jälkeen henkilöllä on perusvalmiudet toimia eromiehen vertaistukijana. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä entistä paremmin paitsi tuettavan myös omia tunteitaan (tukihenkilöllä on takanaan oma eroprosessi). Toisen eromiehen auttaminen voi olla itselle erittäin myönteinen kokemus.
Kenelle Omasta eroprosessistaan tasapainotilan saavuttanut mies, joka on aidosti kiinnostunut vapaaehtoisesta auttamistyöstä. Koulutusryhmän koko on enintään 8 hlöä. Koulutukseen hakeneet haastatellaan ennen valintaa.
Aika ja paikka Lauantai 26.9.2020 klo 10.30 – 16.30 ja lauantai 10.10.2020 klo 10.30 – 16.30.
Paikkana Miessakit ry:n Oulun toimisto, Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, Oulu.
Kouluttajat Kari Vilkko, vastaava erotyöntekijä (vastaava kouluttaja), Jani Isokääntä, erotyöntekijä, Oulu.  
Hinta Koulutus on osallistujille ilmainen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kari Vilkko, 044 751 1341, kari.vilkko@miessakit.fi tai Jani Isokääntä, 044 7203111, jani.isokaanta@miessakit.fi.
Ilmoittautuminen viimeistään pe 11.9.2020. Haastattelut sopimuksen mukaan.