Valitse sivu

Yhteistyökumppanit

Kotimaiset

Raha-automaattiyhdistys
RAY (Raha-automaattiyhdistys) perustettiin vuonna 1938 keräämään rahapelitoiminnalla varoja suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. RAY nojaa toiminnassaan neljään arvoon: luotettavuus, asiakas- lähtöisyys, toiminnallinen tehokkuus ja ihmisen arvostaminen.

Lapsi 2000 ry
Lapsi 2000 ry on vuonna 1999 perustettu lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijajärjestö, joka toimii tiedon- ja tuenantajana lapsiperheille ja alan ammattilaisille.

Miesten keskus
Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskus kehittää miesten ja perheiden psykososiaalista auttamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Eläkeliitto ry
Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen ja heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen.

Maria Akatemia
Ihmisen ja yhteisöjen kasvu- ja koulutuskeskus. Ihmisenä olemisen vahvistaminen ja yhteisökulttuurin luominen on ollut Sosiaalipedagogisen Säätiön toiminnan perusajatuksia jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Maria-Instituutissa on jatkettu ja syvennytty tätä ajatusta tutkimalla sukupuoli-identiteetin merkitystä ihmisen kasvulle..

Voimaa Vanhemmuudesta -verkosto
Voimaa Vanhemmuudesta -verkosto lisää vanhemmuuteen liittyvien palvelujen parissa työskentelevien verkostoitumista, yhteistyötä ja tietotaitoa aihealueesta.

Hyvinkään Seudun Mielenterveysseura Hymise ry
on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Seura toimii Hyvinkään seudulla työskennellen kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta paikallisesti tarjoamalla esimerkiksi kriisipalveluja.

Silkinportin toimintakeskus
on osa Vantaan kaupungin maahanmuuttajapalveluita. Miessakit tarjoaa yhdessä Silkinportin kanssa miehille monikulttuurisen keskusteluryhmän nimeltä Satakieliset.