Vieraasta Veljeksi Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomenkielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Vapaaehtoistoiminta

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Osallistujille järjestetään neljä ryhmätapaamista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Seuraava haku 15.3.-25.3.2019.

 

Keskusteluryhmä

 

Vieraasta Veljeksi -keskusteluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-18.30. Ryhmään voi tulla milloin vain. Se on osallistujille maksuton. Paikka Miessakkien toimisto, osoite Annankatu 16 B 28.

 

Ryhmässä keskustellaan suomeksi ajankohtaisista ja osallistujia kiinnostavista aiheista. Toiminnan tarkoituksena mahdollistaa kohtaamisia ja ylläpitää ja parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa. Mukaan toivotaan sekä maahanmuuttajia että suomalaisia vapaaehtoisia.

Keskusteluryhmän ohjelma

Tukihenkilötoiminta

Syntysuomalaiset ja Suomeen kotoutuneet miehet voivat toimia maahanmuuttajamiesten vapaaehtoisina tukihenkilöinä, arjen kanssakulkijoina. Toiminnalla tuetaan maahan muuttaneiden miesten kotoutumista, kielitaidon kehittymistä ja sosiaalisen verkoston rakentumista uudessa yhteiskunnassa. Tukihenkilötoiminta tarjoaa luontevan väylän tutustua maahanmuuttajiin ja on mentoritoimintaa vapaamuotoisempaa.

Viestintä ja vaikuttamistoiminta

Hankkeen viestintä ja vaikuttamistoiminta tähtäävät maahanmuuttajamiesten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa lisätään yhtäältä siihen osallistuvien maahanmuuttajamiesten työelämän tuntemusta ja toisaalta työnantajien tietoisuutta maahanmuuttajamiesten osaamisesta.

Viestinnän pääpaino on hankkeen ensisijaisille kohderyhmille, maahanmuuttajamiehille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille suomea puhuville miehille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäksi hanketta esitellään eri yhteyksissä ja sen puitteissa osallistutaan kotimaisiin maahanmuuttajatyön verkostoihin.

Verkostotyö

Maahanmuuttajamiestyön foorumi: Ensin työ? - Työn ja osallisuuden merkitys maahanmuuttajan näkökulmasta

Maahanmuuttajamiestyön verkoston seminaari 22.11.2019 klo 9.00. - 15.30.

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

 

Ohjelma:

9.00 Kahvi 

9.15 Seminaarin avaus - Maahanmuuttajamiestyön verkosto

9.30 - 10.30 Maahanmuuttajamiehet työssä ja koulutuksessa, Yliaktuaari Liisa Larja, Tilastokeskus

10.30 - 11.00 Työn merkitys maahanmuuttajamiesten hyvinvointiin ja terveyteen, Tutkimusassistentti Rekar Abdulhamed, THL

11.00 - 11.30 Kotoutuminen, työ ja osallisuus, Anne Laitinen-Saunio, Hankesuunnittelija, POKE, Pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen -hanke

11.30 - 12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30 - 13.30 Väyliä työelämään – kolme näkökulmaa

Sari Haavisto, Työ- ja elinkeinoministeriö, kotouttamisen osaamiskeskus

Suvi Salonen, Luona Oy

Laura Kanninen, Startup Refugees

13.30 – 14.45 Maahanmuuttajamiehet suomalaisessa työelämässä – kokemuspuheenvuoroja

Cucu Wesseh

Majid Allahyari

14.45 - 15.00 Keskustelua, seminaarin päätös

 


 

Yhteystiedot

Helsinki
Heikki Parviainen
hankekoordinaattori
044 751 1338
heikki.parviainen@miessakit.fi
Facebook

Tunnisteet: miesryhmätoiminta, tukihenkilötoiminta, työuramentorointi, vieraasta veljeksi