Ohjatut vertaisryhmät

Hanke järjestää ohjattuja vertaisryhmiä, joissa miehet voivat jakaa kokemuksia sekä saada tietoa ja neuvoja. Vertaistuki auttaa vaikeiden kokemusten ymmärtämisessä, hyväksymisessä ja elämän eteenpäin suuntaamisessa.

Ryhmässä käydään läpi väkivaltakokemuksia luottamuksellisesti ja tasavertaisesti tulematta leimatuksi tai vähätellyksi. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten jakaminen auttavat jäsentämään omaa tilannetta. Ryhmästä voi löytää uusia näkemyksiä ja toimintatapoja.

”Kyse on luottamuksellisesta miehisestä ajatustenvaihdosta, kuuntelemisesta ja yhdessäolosta.”

 ”Ryhmässä opin luopumaan syyllisyydestä ja syyttämisestä. Löysin paljon itsestäni, elämästä.”

Lisätiedot

hankekoordinaattori Tommi Sarlin
tommi.sarlin(at)miessakit.fi
p. 044 751 1340

 

Tunnisteet: miesryhmätoiminta, väkivaltaa kokeneet miehet