MIESTYÖN KOULUTUSOHJELMA

2018-2019

Koulutus antaa valmiudet tunnistaa miehille tyypilliset ongelmat, kohdata miesasiakas ja auttaa häntä huomioiden miesten erityispiirteet ja tarpeet. Koulutuspäivien aikana saat sekä teoreettista että käytännön työstä kerättyä tietoa miesten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä eri elämäntilanteissa ja -kriiseissä.

Koulutus koostuu kahdeksasta lähijaksosta. Näiden lisäksi koulutukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä, jota voit integroida oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutuksen lähijaksot (klo 9.30-16 / pvä)

1. Miesnäkökulma hyvinvointiin ja sen edistämiseen 18.9.2018

Sukupuoli sekä kokemus miehenä olemisesta vaikuttavat osaltaan siihen, miten hyvinvointi muodostuu ja miten sitä ylläpidetään. Koulutusprosessin käynnistämisen lisäksi päivän aikana syvennytään miesten hyvinvointiin ja avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

2. Kulttuurin ja sukupuolen merkitys miesten kanssa tehtävässä työssä 9.10.2018

Koulutuspäivässä tarkastellaan kulttuurin merkitystä miesten kanssa tehtävässä työssä. Kulttuurinäkökulmaan syvennytään erityisesti maahanmuuttajamiesten kanssa tehdyn työn kautta.

3. Isätyö eri elämäntilanteiden tukena 13.11.2018

Isätyö ja isyyden huomiointi vaikuttavat myönteisesti miesten ja perheiden hyvinvointiin. Päivän teemoja ovat isyyden vahvistaminen, isätyön merkitys eri elämäntilanteissa sekä isyyteen liittyvien kriisien kanssa työskentely. Erityisenä näkökulmana päivässä ovat avioeron ja masennusoireilun vaikutukset isyyteen ja isien hyvinvointiin.

4. Väkivaltaa kokeneiden miesten auttaminen 11.12.2018

Päivän aikana syvennytään miesten kokemaan väkivaltaan ilmiönä sekä väkivallan seurauksiin ja avun hakemisen kysymyksiin. Koulutuspäivässä käydään myös läpi väkivaltaa kokeneiden miesten auttamista sekä henkilökohtaisten tapaamisten että vertaisryhmien keinoin.

5. Työskentely väkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa 15.1.2019

Päivän aikana syvennytään väkivaltailmiöön sekä tutkimustiedon että käytännöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkastelun kohteena ovat yleiset syyt väkivallan käyttöön ja kuinka väkivaltaongelman kanssa voidaan työskennellä sekä yksilö- että ryhmätyön keinoin.

6. Miesten eroauttaminen ja erokriisin mieserityisyys 12.2.2019

Parisuhteen päättyminen sekä sen vaikutukset isyyteen ovat merkittävä riski miehen hyvinvoinnille. Koulutuspäivässä keskitytään miesten erokriisin erityiskysymyksiin sekä eroauttamiseen yksilö- ja vertaistoiminnan keinoin.

7. Miesryhmätoiminta hyvinvoinnin edistämisessä 12.3.2019

Miesten keskinäiselle vertaisuudelle perustuvia ryhmiä on toteutettu menestyksekkääksi Miessakit ry:n eri toiminnoissa. Päivän aikana syvennytään miesryhmätoiminnan perusteisiin sekä sen käytännön sovelluksiin muun muassa ero, isä- ja väkivaltatyössä.

8. Miesten hyvinvoinnin edistäminen osana perustyötä 16.4.2019

Viimeisen koulutuspäivän aikana tarkastellaan miesten asiakkuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tähän liittyviä haasteita. Päivän aikana koulutettavat esittelevät myös itsenäisen työskentelynsä tuloksia ja pohditaan miesnäkökulman integroimista eri yksiköiden perustyöhön.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille miehiä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Koulutuspaikka

Miessakit ry; Annankatu 16 B 28, Helsinki

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Miessakit ry:n asiantuntijat.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 950,00€. Koulutus on mahdollista maksaa myös 2-4 erässä.

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja koulutuksesta tarjoaa kehittämis- ja koulutuspäällikkö Peter Peitsalo 044 751 1331 / peter.peitsalo(at)miessakit.fi.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta: Ilmoittaudu koulutukseen!

Tunnisteet: erosta elossa, isyyden tueksi, koulutus, lyömätön linja, masi-hanke, miesryhmätoiminta, miestyön osaamiskeskus, väkivaltaa kokeneet miehet