Kehittäminen

Miestyön Osaamiskeskus on aktiivinen kehittäjä miestyön sektorilla. Kehittämistyön tarkoituksena on selkeyttää miestyön toimintakenttää ja löytää uusia keinoja miesten ja heidän lähiyhteisöjensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehittämistyötä tehdään osana Miessakit ry:n omaan työtä että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Miessakit ry:ssä kehittämistyö kytkeytyy pitkälti järjestön arviointi- ja seuratastrategian toteutukseen. Kehittämistyön tarkoituksena on saattaa eri yksiköiden toiminnasta kerätty arviointi- ja seurantatieto sellaiseen muotoon, jossa sitä on mahdollista hyödyntää niin yksiköiden kehittämistyössä, raportoinnissa kuin koulutuksissakin.

sd

Missä kaikissa olemme muun muassa olleet mukana

  • Miestyön Vaikuttajat -verkosto
  • Miesten kansalaistalo Mattilan ohjausryhmä
  • Kalliolan nuoret ry:n Poikien talon asiantuntijaryhmä
  • Isänä työelämässä -projekti - Miessakit ry tuotti hankkeessa tarvittavaa isäerityistä osaamista työn ja perhe-elämän sekä isäystävällisyyden näkökulmista.
  • Visible fathers/Isä hoitaa -projekti THL:n, TTL:n, STM:n ja Miessakit ry:n ESR-rahoitteinen hanke, jossa Miessakit on mukana isyyteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
  • Auta miestä mäessä -projekti Miessakit ry:n ja Diak:n ESR-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää 18-29-vuotiaiden miesten työllisyyttä sekä lisätä naisvaltaisten alojen vetovoimaisuutta miesten keskuudessa. Miessakit tarjoaa hankkeeseen mieserityistä osaamista sekä osaamista mentorien kouluttamiseen.

 

Ota yhteyttä

kehittämis- ja koulutuspäällikkö Peter Peitsalo

etunimi.sukunimi@miessakit.fi | 044 751 1331