Auta miestä mäessä

Auta Miestä Mäessä on Diak:n ja Miessakit ry:n 1.9.2016 käynnistynyt ESR-rahoitteinen hanke. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan 18-29 –vuotiaat miehet, joilla ei ole koulutus- tai työpaikkaa.

Hankkeella on erilliset kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta: https://miesminnematka.com/

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena on miessensitiivisten koulutus- ja urapalveluiden valmennusmenetelmien ja palvelunohjauksen kehittäminen nuorten miesten työllistymisen tueksi.

Tätä tukevat osatavoitteet ovat 

  • miessensitiivisten koulutus- ja urapalveluiden valmennusmenetelmien kehittäminen 18-29 –vuotiaille miehille sekä 
  • ohjaamo-yhteistyön kehittäminen Uudellamaalla Suomen Puolustusvoimien ja Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorien sekä Aikalisä-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön työntekijöiden kanssa.

 

Hanke kouluttaa mentoreja

Hanke kouluttaa mentoreita nuorten miesten ura- ja opiskeluvalintojen tueksi. Koulutukseen voivat hakeutua sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusaloilla työskentelevät miehet. Koulutuksessa syvennytään mentoritoiminnan käytänteiden ohella työhön, oppimiseen ja ammatti-identiteettiin liittyviin teemoihin. Nämä syventävät osallistujien näkemyksiä ammatillista kehittymisestä sekä omasta ammatillisesta roolista.

Lue lisää mentorikoulutuksesta!

Valmennusryhmät nuorille miehille

Ryhmämuotoiseen valmennusprosessiin valitaan enintään kymmenen 18-29 -vuotiasta miestä, jotka ovat ilman koulutus- tai työpaikkaa. Valmennusryhmä koostuu 6-7 1½-2h tapaamisesta, jotka toteutetaan kerran viikossa. Valmennukseen halukkaat haastatellaan ennen ryhmän käynnistymistä.

Rahoitus

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus

 

Tunnisteet: auta miestä mäessä, koulutus, mentorikoulutus, miesryhmätoiminta, miestyön osaamiskeskus, työuramentorointi