Miestyön OsaamiskeskusMOK logo

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Osaamiskeskuksen tavoite on vahvistaa sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotyön sektorien miestyöhön liittyvää osaamista. Keinoja tähän ovat eri yhteistyöverkostojen kanssa toteutettavat koulutukset ja kehittämishankkeet.

 

 


Miestyön Osaamiskeskuksessa koulutus ja kehittäminen linkittyvät toisiinsa saumattomasti. Eri alojen asiantuntijat ja ammattilaiset tarkastelevat yhteistoiminnallisissa prosesseissa olemassa olevaa tietoa ja tuottavat siitä käytännön työssä sovellettavaa osaamista.

 Lataa Miestyön Osaamiskeskuksen esite

Yhteystiedot
Miestyön Osaamiskeskus / Miessakit ry
09 612 66 218
miestyon_osaamiskeskus(at)miessakit.fi