Ohjattu vertaisryhmä isille masennusoireiden kohtaamiseen

MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa perspektiiviä omaan isyyteen.

Kohderyhmänä ovat siis isät, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta.

Aika ja paikka:
Ryhmä kokoontuu tiistaisin alkaen 6.11.2011 klo 17-19.00 ja päättyy tiistaina 18.12.2018.
Ryhmä kokoontuu osoitteessa Aleksanterinkatu 30, Lahti.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Ilmo Saneri
ilmo.saneri@miessakit.fi ja p. 050-5113361
Haastattelen kaikki ryhmään halukkaat.

 

Hankkeen kotisivut:
https://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/masi-hanke

Tunnisteet: masi-hanke, miesryhmätoiminta