Apua isille masennusoireiden kohtaamiseen! | Ohjattu vertaisryhmä

MASI-hanke auttaa isiä, jotka kokevat sekä toimintakykynsä että oman jaksamisensa olevan kovilla. MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksamisensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa myös perspektiiviä omaan isyyteen.

 

Aika ja paikka

Ryhmä kokoontuu 20.2.-3.4. keskiviikkoisin klo 17.00-19.00, Salhojankatu 42 (2. krs) 33500 Tampere. Tapaamiskertoja on seitsemän.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Henri Hyttinen | 044 7511349 | masi-hanke@miessakit.fi

Miessakit ry | MASI -hanke

Kumppanuustalo Artteli

Salhojankatu 42, 2. krs

33500 Tampere

 

MASIsta sanottua

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin."
  • "Ulkopuolista, objektiivista näkemystä omaa tilanteeseen, ajattelun ja jäsentämisen työkaluja."
  • "Uusia näkökulmia isyyden käsittelyyn."
  • "Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa."
  • "Jaksan lastenkin kanssa paremmin."
  • "Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta."
  • "Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

 

MASI auttaa siis isiä, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta. Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista.

MASI Miessakit ry:n verkkosivuilla, klikkaa linkkiä!

Tunnisteet: masi-hanke, miesryhmätoiminta