Apua isille masennusoireiden kohtaamiseen! | Ohjattu vertaisryhmä

MASI-hanke auttaa isiä, jotka kokevat sekä toimintakykynsä että oman jaksamisensa olevan kovilla. MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua.

Ryhmään voivat hakeutua isät, jotka kokevat toimintakykynsä olevan kovilla ja oman jaksamisensa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hyvinvointia. Työskentely jäsentää omaa elämäntilannetta, antaa keinoja oman elämänhallinnan ylläpitämiseen sekä isyyden haasteisiin osallistujien omista lähtökohdista.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä mahdollistaa oman tilanteen käsittelyn ja oman ymmärryksen lisääntymisen masennuksen vaikutuksista isyyteen. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten sanoittaminen antaa myös perspektiiviä omaan isyyteen.

 

Aika ja paikka

Ryhmä kokoontuu torstaisin 25.4.-6.6. klo 18.00-20.00 osoitteessa Annankatu 16 B 28, 00120 HKI. Tapaamiskertoja on seitsemän.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmo Saneri050 511 3361 | masi-hanke@miessakit.fi

Miessakit ry | MASI -hanke

Annankatu 16 B 28

 00120 HELSINKI

 

MASIsta sanottua

  • ”Koin tärkeäksi saada objektiivista miesnäkökulmaa isänä olemiseen ja kasvattamiseen liittyviin aiheisiin."
  • "Ulkopuolista, objektiivista näkemystä omaa tilanteeseen, ajattelun ja jäsentämisen työkaluja."
  • "Uusia näkökulmia isyyden käsittelyyn."
  • "Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten kanssa."
  • "Jaksan lastenkin kanssa paremmin."
  • "Olen pystynyt tarkastelemaan omaa isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan käytännön arjessa saamiani vinkkejä isänä olemisesta ja itseensä uskomisesta."
  • "Parempi ote, ei ahdista niin paljon.”

 

MASI auttaa siis isiä, joita masennusoireet koskevat oman tai läheisen kokemuksen kautta. Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista.

MASI Miessakit ry:n verkkosivuilla, klikkaa linkkiä!

Tunnisteet: masi-hanke, miesryhmätoiminta