Koulutustoiminta

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä yksityishenkilöille kohdennettuja mieslähtöistä hyvinvointiosaamista vahvistavia koulutuksia, seminaareja ja luentoja. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa miestyö, miesten asiakkuus hyvinvointipalveluissa, isyys, eroauttaminen, väkivalta/aggressiivisuus sekä miesten vertaisryhmätoiminta. Koulutusten tarkoituksena on paitsi tarjota konkreettisia keinoja miesten kanssa työskentelyyn, myös lisätä osallistujien tietämystä miehistä, heidän hyvinvointialojen asiakkuuksiin liittyvistä teemoista sekä miestyön integroinnin mahdollisuuksista eri organisaatioiden perustehtäviin.

Koulutusten pohjalla on vankka käytännönlähtöinen kokemus miesten kanssa työskentelystä; Miessakit ry on työskennellyt miesten hyvinvoinnin edistämiseksi vuodesta 1995 lähtien.

Miessakit ry:n koulutustoiminnasta vastaa Miestyön Osaamiskeskus yhdessä yksiköiden kanssa.

Isätyön ohjaaja –koulutus 29.-30.11.2018 | Lahti

29.10.2018

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta myös isille itselle tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa myönteisesti myös vanhempien keskinäiseen suhteeseen.

Uutinen

Erosta Elossa -seminaari ammattilaisille | Turku 7.11. 2018

25.10.2018

Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminta esittäytyy. Tervetuloa kuulemaan toiminnastamme, sen tuloksellisuudesta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Uutinen

Miehenä ja isänä eron edessä -ilta 23.10. klo 17.30 - 19.30. | Tampere

12.10.2018

Mikä erokriisissä on normaalia ja mikä ei? Mikä auttaa? Miten ero muuttaa isyyttä? Teemasta luennoi Miessakit ry:n vastaava erotyöntekijä Kari Vilkko, Paikalla myös eron kokeneita EETUja eli Erosta Elossa -vertaistukihenkilöitä.

Uutinen

Luento ja keskustelu "Isyys 2010-luvulla" | Tampere

28.09.2018

Millaista on olla isä 2010-luvulla? Minkälaisia odotuksia isyyteen ja isän rooliin perheessä kohdistuu tänä päivänä?

Uutinen

Miten auttaa väkivaltaa kokenutta miestä? -seminaari 24.10. 2018 | Tampere

17.09.2018

Millaista on miesten kokema väkivalta? Avun hakemisen ja auttamisen kysymykset. Aihepiiriä käsitellään Miessakkien julkaiseman Vaiettu väkivalta -raportin ja asiakastyöhön pohjautuvan kokemuksen pohjalta.

Uutinen

Miten auttaa väkivaltaa kokenutta miestä? -seminaari 10.10. 2018 | Oulu

17.09.2018

Millaista on miesten kokema väkivalta? Avun hakemisen ja auttamisen kysymykset. Aihepiiriä käsitellään Miessakkien julkaiseman Vaiettu väkivalta -raportin ja asiakastyöhön pohjautuvan kokemuksen pohjalta.

Uutinen

Väkivalta traumatisoi – apua kannattaa hakea 5.9. 2018 | Tommi Sarlin

06.09.2018

Väkivallan kohteeksi joutuminen voi olla traumaattinen kokemus. Keskusteluapu auttaa pääsemään pahimman yli.

Uutinen

Isätyön ohjaaja – koulutus 29.-30.11. 2018 Lahti

03.09.2018

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointi osaamiseen ammatillisesta näkökulmasta.

Uutinen

Naisen ja miehen väkivalta -koulutus

10.04.2018

Maria Akatemia ja Miessakit ry järjestävät yhdessä Naisen ja miehen väkivalta -koulutuksen 17.5. Helsingissä.

Uutinen

Miestyön koulutusohjelma 2018-2019

22.03.2018

Koulutus antaa valmiudet tunnistaa miehille tyypilliset ongelmat, kohdata miesasiakas ja auttaa häntä huomioiden miesten erityispiirteet ja tarpeet.

Uutinen