Erosta Elossa -verkkotuki

Erosta Elossa –toiminta on laajentunut verkkokriisikeskus Tukinettiin www.tukinet.net.

Tukinet on internetissä toimiva maksuton alusta eri järjestöjen tarjoamille kriisi, tuki- ja auttamispalveluille. Tukinettiä koordinoi Sastamalan seudun mielenterveysseura RAY:n tukemana.

Tukinetissä keskustellaan anonyymisti, mutta keskusteluun osallistuminen edellyttää nimimerkillä rekisteröitymistä. Liittymisohjeet löytyvät osoitteesta https://www.tukinet.net/rekisteroityminen.tmpl.

EETU-chat -liveryhmä

EETU-chat on Erosta Elossa –vertaistukihenkilöiden, eli EETUjen, ylläpitämä liveryhmä, jossa miesten on mahdollista vaihtaa ajatuksia erotilanteestaan sellaisen henkilön kanssa, joka varmasti ymmärtää erotilannetta. EETU-chattiin mahtuu kerrallaan 12 Tukinetiin rekisteröityä osallistujaa ja se on avoinna kevät- ja syyskaudella maanantaisin klo 21.00-23.00.

Linkki ryhmään: https://www.tukinet.net/liveryhma/index.tmpl


Erosta Elossa – avoin keskusteluryhmä

Erosta Elossa - erokeskustelua miehille on avoin keskusteluryhmä, johon kaikki Tukinettiin rekisteröityneet kävijät voivat osallistua ja keskustella miesten erokriisiin liittyvistä kysymyksistä. Keskustelu on esimoderoitua, eli kommenttitekstit tarkistetaan ennen julkaisua. Ryhmässä voi kertoa ja jakaa eroon liittyviä kokemuksia ja tuntoja. Toisten miesten vastaavien ja ehkä myös erilaisten kokemusten kuuleminen auttaa oman eroprosessin jäsentämisessä. Ryhmässä voi myös saada kokemuksen, ettei ole yksin tunteiden tai vaikeuksien kanssa.

Linkki ryhmään: https://www.tukinet.net/keskustelu/index.tmpl

 

Lisätietoja:

Kari Vilkko
erotyövastaava
044 751 1341
kari.vilkko(at)miessakit.fi

Tunnisteet: erosta elossa, miesryhmätoiminta, tukihenkilötoiminta, verkkotuki