Täydentämällä seuraavat virkkeet ja vastaamalla kysymyksiin annat arvokasta palautetta miesten tukihenkilötoiminnan kehittämiseksi. Voit hyödyntää kysymyksiä myös oman ohjaajuuden kehittämisessä. Jatka lauseita ja kuvaa omin sanoin näkemyksiäsi toiminnasta ja mahdollisista kehittämisen tarpeista.
Kerättyjä tietoja voidaan käyttää nimettöminä tukihenkilötoiminnan kehittämisessä (tukihenkilöiden koulutus ja toimintaan liittyvät raportit). Vastaamalla tähän kyselyyn annat suostumuksesi tietojen käyttämiseen.

Lomaketta ei voida lähettää, koska selaimessasi ei ole JavaScript-tuki päällä.

TAUSTATIEDOT
Tukisuhteen paikkakunta
Toteutuneiden tapaamisten lukumäärä

TUKISUHTEEN KUVAUS
Kirjoita yleiskuvaus tukisuhteen prosessista (esim. missä tapasitte, mitä teitte, tapaamisten tiheys, näkemyksesi tukisuhteen onnistumisesta, ilmapiiristä, avoimuudesta, hyödyistä jne.)
Minkälaisia erityispiirteitä tukisuhteeseen liittyi (esim. tuettavalla erityisen haastava elämäntilanne, paljon myöhästelyjä / peruuntuneita tapaamisia yms.)?
Minkälaisia tarpeita tukihenkilötoiminnan kehittämiseksi huomasit tukisuhteen aikana?

ASTEIKOLLA 1-10, ANNA ARVIOSI SEURAAVISTA ASIOISTA (1=TÄYSIN ERI MIELTÄ, 10=TÄYSIN SAMAA MIELTÄ)
Tukihenkilötoiminnan tavoitteet olivat selkeät
Tukisuhde vastasi tuettavan odotuksia
Tukisuhde hyödytti tuettavaa
Tukisuhde hyödytti minua
Tukisuhde oli luottamuksellinen
Tuettavan kanssa oli helppo puhua
Tapaamisten määrä oli sopiva
Tapaamisten ajankohdat olivat sopivia
Tapaamisten kesto oli sopiva
Tukisuhteen ilmapiiri oli hyvä
Tukisuhteessa keskustelimme avoimesti
Tuettava sitoutui hyvin tukisuhteeseen
Arvio itsestä tukihenkilönä
Sain riittävästi tukea Miessakit ry:stä

Arvioi, mitä konkreettista hyötyä toiminnasta oli tuettavalle
Mitkä asiat/keinot/tekijät vaikuttivat saatuihin tuloksiin
Mitä konkreettista hyötyä toiminnasta oli sinulle itsellesi?
Muita ajatuksiasi toimintaan liittyen:

MITEN ITSE KOIT TUKIHENKILÖTOIMINNAN TOTEUTUKSEN ERI VAIHEET?
Tukisuhteen käynnistäminen
hankalaa
helppoa
Miksi?
Tukisuhteen aikana
hankalaa
helppoa
Miksi?
Tukisuhteen päättäminen
hankalaa
helppoa
Miksi?

Muita kommentteja toiminnasta
KIITOS VASTAUKSESTASI!