Hallitus 2018

Timo Laaninen (pj), hallintotieteiden maisteri
Markku Vettenniemi (vpj), yrittäjä
Timo Kitunen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä
Kari Kopra, päihdehuollon johtaja
Matti Rossi, oppimisjohtaja