Miessakit ry

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Miesten Viikko 7.-13.11.2016.
Kahdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Lue lisää...

Blogi: Varo hullua rakastumista

20.10.2017

Miessakit ry:n hankekoordinaattori Tommi Sarlin kirjoittaa sitoutumisen pulmista parisuhteessa.

Blogikirjoitus Blogi

MASI-hankkeen kick off tilaisuus

18.10.2017

9.11. klo 13.00–16.00. Miessakit ry; Annankatu 16 B 28

Uutinen Ajankohtaista

EETU-chat tänään ma 16.10. klo 21-23

16.10.2017

Tervetuloa keskustelemaan Tukinetin (www.tukinet.fi) EETU-chattiin ma 16.10. klo 21:00-23:00!

Uutinen Ajankohtaista

Blogi: Herrasmiessakit ry

12.10.2017

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi pohtii yhdistyksen jäsenille osoittamassaan kirjoituksessa nykypäivän herrasmieheyttä.

Blogikirjoitus Blogi

Koulutuspäivä: Naisen ja miehen väkivalta 8.11.2017

11.10.2017

Maria Akatemia ry ja Miessakit ry järjestävät yhteistyössä koulutuksen Miesten Viikolla Helsingissä. Kouluttajina toimivat em. yhdistysten lähisuhdeväkivaltatyön ammattilaiset.

Uutinen Ajankohtaista

EETU-chat tänään ma 9.10. klo 21-23

09.10.2017

Tervetuloa keskustelemaan Tukinetin (www.tukinet.fi) EETU-chattiin ma 9.10. klo 21:00-23:00!

Uutinen Ajankohtaista

Blogi: Henkisen väkivallan oravanpyörä

04.10.2017

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen hanketyöntekijä Jussi Pekkola pohtii blogissaan henkisen väkivallan kertautuvia vaikutuksia.

Blogikirjoitus Blogi

EETU-chat tänään ma 2.10. klo 21-23

02.10.2017

Tervetuloa keskustelemaan Tukinetin (www.tukinet.fi) EETU-chattiin ma 2.10. klo 21:00-23:00!

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - 9 / 2017

28.09.2017

     Miessakit ry | Uutiskirje - 9 / 2017 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuuka

Uutiskirje Uutiskirjeet

EETU-chat tänään ma 25.9.klo 21-23

25.09.2017

Tervetuloa keskustelemaan Tukinetin (www.tukinet.fi) EETU-chattiin ma 25.9. klo 21:00-23:00!

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

  Facebook   

Sharewood